Politik og valgkamp

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Kasper Møller Hansen

Professor, Institut for Statskundskab

 

Mobil: 51 24 50 05
 • Valgdeltagelse og mobilisering
 • Valgkampe og deres effekt
 • Meningsmålinger
 • Valg og politik på Internettet 
  (websites, Facebook, Twitter mv.)

Karina Kosiara-Pedersen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 16

Mail: kp@ifs.ku.dk

 • Valg og partier
 • Politisk kommunikation
 • Kampagner 
 • Vælgere 
 • Valgsystemer

Carolin Hjort Rapp

Lektor, Institut for Statskundskab

Mobil: 27 62 76 33

Mail: cara@ifs.ku.dk

 • Immigration
 • Vælgeradfærd
 • Nationalisme
 • Politisk mobilisering

Lisa Storm Villadsen

Professor, Institut for Kommunikation

Mobil: 29 27 98 80

Mail: lisas@hum.ku.dk

 • Politisk retorik
 • Retorisk medborgerskab
 • Politisk argumentationskultur
 • Borgerperspektiver på politisk debat
 • Uenighedskultur kontra konsensuskultur

Franziska Marquart

Lektor, Institut for Kommunikation

Telefon: 35 33 60 17

Mail: fm@hum.ku.dk

(Taler engelsk)

 • Politisk kommunikation
 • Valgkampagner
 • Valgplakater
 • Unge vælgere.

Mette Bengtsson

Lektor i retorik, Institut for Kommunikation

Telefon: 28 35 41 43

Mail: bengtsson@hum.ku.dk 

 • Politisk journalistik og debat
 • Politiske kommentatorer
 • Faktatjek

Ingo Zettler

Professor, Institut for Psykologi

 

Mail: ingo.zettler@psy.ku.dk 

 • Vælgeradfærd
 • Politikeres personlighedstræk

Michael Gøtze

Professor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 32 31 78

Mail: michael.gotze@jur.ku.dk

 • Politisering af embedsmænd (karantæneperiode for embedsmænd i forhold til at udføre politisk arbejde i valgkamp)

Silvia Adamo

Lektor, Det Juridiske Fakultet

Telefon: 35 33 14 05

Mail: silvia.adamo@jur.ku.dk

 • Udlændingeret
 • Integrationsret
 • Statsborgerskab

Frederik Kjøller Larsen

Ph.d.-kandidat, Institut for Statskundskab

Telefon: 23 25 67 54

E-mail: fkl@ifs.ku.dk 

 • Politiske karrierer
 • Politikeres arbejdsforhold
 • Politisk repræsentation
 • Politikeres motivation


Folkeskolen og daginstitutioner

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Jesper Dammeyer

Lektor, Institut for Psykologi

Telefon: 22 80 83 89
 • Handicapområdet
 • Skole
 • Læring og undervisning

Mads Meier Jæger

Professor, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 32 84
 • Folkeskolen og ulighed

Mette Skovgaard Væver

Professor, Institut for Psykologi

Telefon: 35 32 49 06

Mail: mette.vaever@psy.ku.dk 

 • Mental sundhed 0-6 år
 • Udsatte børn og familier
 • Børns udvikling/kvalitet i dagtilbud
 • Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Carina Risvig Hamer

Lektor (professor fra 1. september), Det Juridiske Fakultet

 

mobil: +45 28 78 38 30

mail: carina.hamer@jur.ku.dk

 • Udbudsret
 • Offentlige kontrakter
 • Indkøb
 • Udlicitering


Sundhed og ældrepleje

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Ayo Wahlberg

Professor MSO, institut for Antropologi

Telefon: 60 75 30 78

Mail: ayo.wahlberg@anthro.ku.dk

 • kronikerlivet og kroniske sygdomme
 • infertilitet og lav fertilitet (f.eks barsel til mænd)
 • COVID-19 og sundhedsmæssige konsekvenser heraf

Maria Kristiansen

Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring

Telefon: 35 33 48 05

Mail: makk@sund.ku.dk

 • Aldring
 • Personcentrerede behandlingsforløb for ældre
 • Omsorg i sundhedssystemet

Nete Schwennesen

Lektor, Institut for Antropologi og Center for Sund Aldring

Telefon: 35 33 60 16

Mail: ns@anthro.ku.dk

 • Plejehjem
 • Teknologi på ældreområdet
 • Velfærdsteknologi

Karsten Vrangbæk

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Institut for Statskundskab og Center for Sund Aldring

Telefon: 35 33 73 29

Mail: kavr@sund.ku.dk eller kv@ifs.ku.dk

 • Sundhedsøkonomi
 • Styring og reformer af regioner og sundhedsvæsenet
 • Økonomi i plejesektoren

Karsten Naundrup Olesen

Professor, Det Juridiske Fakultet 

Telefon: 35 32 40 56

Mail: karsten.naundrup.olesen@jur.ku.dk 

 • Juridiske aspekter af den offentlige sektors markedsaktiviter

Vibeke Koushede

Professor, Institut for Psykologi

Telefon: 23 83 98 66

Mail: vjk@psy.ku.dk

 • Mental sundhed
 • 10-års plan for psykiatri og bedre mental sundhed

Sonja Breinholst

Lektor

Telefon: 27 11 90 51

Mail: sonja.breinholst@psy.ku.dk 

 • Forebyggelse og behandling af angst og depression hos børn og unge
 • Psykisk mistrivsel hos børn, unge og voksne
 • Ensartet tilgang til og fordeling af evidensbasserede tilbud og ressourcer
 • Selvhjælp til familier med angste børn

Charlotte Bjerre Meilstrup

Postdoc, Institut for Psykologi

 

Telefon: 51 32 85 84

Mail: cbm@psy.ku.dk 

 • Mental sundhedsfremme
 • Børn og unges mentale sundhed
 • Partnerskaber på tværs af fagligheder og sektorer
 • ABC for mental sundhed

Line Nielsen

Postdoc

Telefon: 35 32 21 03

Mail: ln@psy.ku.dk 

 • Mental sundhed blandt unge
 • Mental sundhedsfremme


Miljø og klima

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Lars Tønder

Professor MSO, Institut for Statskundskab

Mobil: 42 95 55 83

Mail: lt@ifs.ku.dk 

 • Klimapolitik
 • Klimaborgerting
 • Borgerinddragelse i den grønne omstilling
 • Kommuner i en globaliseret verden
 • Klima og det lokale civilsamfund

Henrik Vejre

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Telefon: 35 33 18 19

Mail: hv@ign.ku.dk 

 • Klimatilpasning
 • Planlægning
 • Grønne områder
 • Urban farming

Jens Hesselbjerg

Professor, Niels Bohr Institutet

Mobil: 35 33 56 58

Mail: hesselbjerg@nbi.ku.dk 

 • Klima

Anders Blok

Lektor, Sociologisk Institut

Mobil: 26 74 78 28

 • Borgerinddragelse i grøn omstilling
 • Civilsamfundets klima- og naturkampagner
 • Lokalt medejerskab i VE-udbygning (vedvarende energi)
 • Barrierer for en bæredygtige stat


Socialt udsatte og handicappede

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Rikke Lund

Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring

Telefon: 24 66 05 35

Mail: rilu@sund.ku.dk

 • Social ulighed i sundhed
 • Forebyggelse og rehabilitering
 • Tidlige tegn på aldring
 • Sociale relationers betydning for sundhed

Séamus A. Power

Lektor, Institut for Psykologi

Telefon: 31 22 88 05

Mail: seamus.power@psy.ku.dk 

 • Kultur
 • Integration
 • Flygtninge


Sikkerheds- og udenrigspolitik

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Rasmus Mariager

Professor, Saxo-Instituttet

Mobil: 51 29 96 06

Mail: rmariager@hum.ku.dk  

 • Den kolde krig
 • NATOs historie
 • Dansk udenrigspolitik
 • Den amerikanske verdensorden

Anders Wivel
Professor MSO, Institut for Statskundskab 

Mobil: 35 32 33 58

Mail: aw@ifs.ku.dk 

 • Dansk sikkerhedspolitisk aktivisme
 • Militariseringen af dansk
 • udenrigspolitik
 • Danmarks forhold til USA

Morten Rasmussen

Lektor, Saxo-Instituttet

Mobil: 29 62 05 50

Mail: mortenra@hum.ku.dk 

 • EU
 • Danmarks europapolitik efter 1945
 • Den europæiske integrations historie


Kultur

Forsker Kontakt Emne
Søg efter forsker Søg i kontaktinformation Søg i emner

Henrik Jochumsen

Lektor, Institut for Kommunikation

Mobil: 40 74 14 99

Mail: hjo@hum.ku.dk 

 • Kulturpolitik
 • Lokal kulturpolitik
 • Folkebiblioteker

Casper Hvenegaard Rasmussen

Lektor, Institut for Kommunikation

 

Mobil: 20 77 60 14

Mail: c.hvenegaardrasmussen@hum.ku.dk 

 • Kulturpolitik
 • Kulturformidling
 • Biblioteker