Sund aldring – Københavns Universitet

Væsentlige forskningsresultater vedr. sund aldring

Med en voksende befolkning og stadig flere ældre stiger vigtigheden af at forstå årsagerne til aldringsprocesser. På Københavns Universitet er Center for Sund Aldring omdrejningspunkt for aldringsforskningen og har på få år formået at sætte dette nye tværfaglige forskningsmiljø på verdenskortet.

Forskningen undersøger aldring fra mange vinkler og skal give viden om, hvordan flere kan få et sundt og langt liv. Nordea-fonden har støttet centret med 300 millioner kroner. Centret består af et netværk af forskningsenheder, hvoraf størstedelen er placeret på Københavns Universitet. Herunder kan du se eksempler på forskningsresultater fra de seneste år.

Sundhedsfremmende innovationer i lokalsamfundet
Markant flere ældre gør det nødvendigt at forske i mere effektive og bedre koordinerede lokalt forankrede sundhedstilbud. Forskerne samarbejder med fire danske kommuner om at undersøge, hvordan forskellige offentlige, private og politiske aktører bedst kan udvikle og implementere sociale og sundhedsfremmende tilbud til ældre. Forskerne fokuserer især på lokalsamfundets betydning og muligheder for at fremme sund livsførelse i den sidste del af livet. De beskæftiger sig også med, hvordan historiske og sociale forandringer har påvirket relationer mellem mennesker og mellem generationer.

Aldringsprocesser gennem livsforløbet

Forskerne undersøger livsomstændigheder og aldringsprocesser gennem hele livsforløbet og hvad der sker i muskler og hjernen, når vi bliver ældre. Formålet er blandt andet at fremme en aktiv livsstil og forskerne arbejder på et projekt med fokus på fysisk aktivitet som værn mod aldersrelaterede ændringer i muskler og hjerne og undersøger sammenhænge mellem kognitiv og fysisk funktion hos midaldrende, som modtager forebyggende medicin.

Energiniveauer hos mennesker

Gennem livet slider vi på kroppen og bliver mere modtagelige over for sygdomme. Hvis forskerne kan forstå de processer i kroppens celler, som gør, at vi ældes, kan flere få et længere liv uden sygdom. Forskerne har fokus på kroppens manglende evne til at reparere skader i celler, væv og organer, når vi ældes. Grundforskning i celler og gener er vigtig for at forstå, hvorfor vi svækkes gennem livet og bliver mere modtagelige over for sygdomme. Med den viden vil vi måske kunne udskyde det tidspunkt i livet, hvor aldersrelaterede sygdomme typisk indtræffer – og dermed give mange mennesker flere år med høj livskvalitet.

Blind mand med blindestok går på fortovImmunsystemet og aldersrelateret blindhed (AMD)

Aldersrelateret blindhed (AMD) er den hyppigste årsag til blindhed hos ældre i den vestlige verden. Forskningen tyder på, at immunologiske signalstoffer har betydning for de tidlige stadier i sygdommen. I artiklen identificeres, hvilke signalstoffer, der påvirker en central gruppe af celler, der er af stor betydning i sygdomsudviklingen.