Hjertesygdomme – Københavns Universitet

Væsentlige forskningsresultater vedr. hjertet og hjertesygdomme

Hjertet er en livsvigtig pumpe, som ved hjælp af rytmiske sammentrækninger livet igennem sørger for frisk blod til resten af kroppen. På Københavns Universitet har vi hjerteforskning i den absolutte verdensklasse. Der er blandt andet gjort skelsættende opdagelser af betydning for såvel medfødte hjertemisdannelser, forstyrrelser i hjerterytmen, og aldersbetingede hjertesygdomme. Forskningen udføres i grænselandet mellem grundforskning på det molekylære og cellulære niveau, klinisk forskning på patienter samt registerbaserede befolkningsundersøgelser.

Person holder rødt hjerte uden på tøjet

Slidte celler øger risikoen for hjerteanfald og tidlig død

Alle kroppens celler er udstyret med et slags klippekort, som bliver kortere med alderen, men også gennem livsstilsvalg som for eksempel rygning og fedme. Som livet går bliver klippekortet dermed kortere og forskere har længe ment, at denne forkortelse øger risikoen for hjerteanfald og tidlig død. Nu har to store, danske befolkningsundersøgelser vist denne sammenhæng og giver fremover læger en måde at teste en persons faktiske, cellulære alder.

Sodium kanalIonkanalers betydning for hjertefunktion

Forskerne har fundet ud af, at hjerteimpulsen styres af molekylære porer i hjertemuskelens celler kaldet ionkanaler. Genetisk fejl i disse ionkanaler kan føre til at hjerterytmen forstyrres. Et nyt kemisk værktøj: Farmakologisk modulation, danner baggrund for flere videnskabelige gennembrud, fordi det er første gang, man har vist, at farmakologisk modulation af disse ionkanaltyper kan virke gavnligt mod sygdommene.

Det menneskelige hjerteMolekylære kommunikationsnetværk sammenkæder risikofaktorer for medfødt hjertemisdannelse

Medfødt hjertemisdannelse er på verdensplan den hyppigste medfødte misdannelse og skyldes fejl i de molekylære mekanismer, der kontrollerer hjertets udvikling under graviditeten. Ved at kombinere genomforskning og systembiologi med funktionelle undersøgelser i celle-modeller og zebrafisk undersøger en forskergruppe de gener og molekylære signal mekanismer, der er årsag til misdannelse af hjertet. Gruppen har kortlagt en væsentlig del af de molekylære kommunikationsnetværk, der kontrollerer hjertets udvikling og har vist, at disse komplekse netværk er den biologiske fællesnævner, der sammenkæder hundredvis af riskofaktorer for hjertemisdannelse. Forskning i disse processer har stor betydning for fremtidig diagnostik, forebyggelse og behandling af medfødt hjertemisdannelse. Den nye viden vil forbedre mulighederne for at behandle hjerteinfarkt med stamceller.