Væsentlige forskningsresultater – Københavns Universitet

Forskning > Styrkeområder > Tværgående styrkeområder > Selvet > Væsentlige forskningsr...

Væsentlige forskningsresultater

Pige ser sig selv i spejlSelvet – en realitet eller en indbildning?

Indsigt i den rolle, som selvet og første-persons perspektivet spiller i vores oplevelsesliv. Differentiering af forskellige selvbegreber og analyse af deres indbyrdes relationer.

Arm fra gammel dame Dybere forståelse af det menneskelige selvs komplekse karakter

Samspillet mellem aktivitet og passivitet, handling og lidelse; sammenhængen mellem identitet, selvforståelse og socialitet; selvet normative bestemthed.

Selvforståelsens grænser

Menneskets endelighed fortolket: etik og religion; samvittighed, selverkendelse og selvbedrag; erindring, glemsel og personlig identitet; ”self-conscious emotions”.

 

HjernenViden om de molekylære faseovergange, som gør samarbejdet mellem flere forskellige hjerneregioner muligt, når specifikke bevidsthedstilstande skal udløses.

Den hypotese, at et samarbejdet kræver en energiomsætningshastighed i hjernen, som er mindst af den størrelse, som måles hos bevidste mennesker. Den antagelse, at selvet har struktur af et koordinatsystem i tid og rum, som har sit udgangspunkt i nuet et sted umiddelbart bag næseroden.

En gruppe med menneskerMulige forklaringer på udbredelsen og betydningen af coaching inden for mange samfundsområder i det post- eller senmoderne samfund.

Coaching som redskab til selvrefleksion, transformation, læring og meningsskabelse. Gruppecoaching som bidrag til udvikling af social sammenhængskraft.

Visule opmærksomhedUdvikling af en matematisk model for visuel opmærksomhed

Den matematiske model forklarer både psykologiske forhold, som hvad man lægger mærke til og neurofysiologiske forhold, det vil sige aktivitet i nerveceller forskellige steder i hjernen.