Selvet – Københavns Universitet

Den samfundsmæssige udfordring

Hvad er et menneske? Et tandhjul i samfundsmaskinen fra økonomi over sundhedspolitik til skolevæsen? En borger med holdninger, stemme og ansvar? Et produkt af gener og neuroner? Et individ eller en del af et fællesskab? Hver dag træffes der – på arbejdspladser, i organisationer, i skoler, på hospitaler og blandt politikere – tusindvis af beslutninger om indretningen af samfundet og dets institutioner. Hver eneste af den slags beslutninger involverer synet på mennesket. Men ”mennesket” kan man ikke se på, som man ser på andre temaer. Menneskesynet er menneskers syn på sig selv. Diskussionen om det gode liv eller det gode samfund afspejler, hvordan mennesker ser – sig selv. Dermed afspejler den også, at der til det at være menneske hører det at have eller at være et selv. Læs mere om den samfundsmæssige udfordring

Væsentlige forskningsresultater

Forskningsmæssige aktører

Københavns Universitet har stærke og specialiserede forskningsmiljøer, der  undersøger, hvad vi kan vide om mennesket som et selv. Gennem tværfaglighed kobler forskere på disse centre og institutter forskningsfelter sammen, så indsigter, der er opnået under én faglig synsvinkel, bliver suppleret af viden på andre områder. Gennem samarbejdet mellem de forskellige faglige miljøer sikrer forskerne også, at forskningen ved Københavns Universitet ikke nivellerer konflikterne mellem forskellige metoder og tilgange, fx mellem filosofiske og natur- eller sundhedsvidenskabelige undersøgelser og de muliggør i stedet, at de forskellige tilgange udfordrer hinanden.