Nye lægemidler – Københavns Universitet

Den samfundsmæssige udfordring

Jordens befolkning bliver større, og takket været øget levestandard bliver vi også ældre. Det betyder, at der er flere sygdomme at behandle, og det udfordrer verdens sundhedssystemer og den farmaceutiske industri. En udfordring er at skabe effektiv medicinsk behandling, der er skræddersyet til den enkelte patient og til en lav pris. Forudsætningen for al udvikling af medicin er en dybdegående forståelse af sygdomme, og der står forskningen på Københavns Universitet stærkt. Særligt indenfor diabetes, kræft, og neurologiske lidelser, som fx Alzheimers.

Hovedsigtet med udviklingen af medicin er at behandle syge mennesker bedst muligt. Med skræddersyet medicin er sigtet, at syge mennesker kun bliver behandlet med medicin, vi på forhånd ved, virker på den pågældende patient. Målet er at helbrede med færrest mulige bivirkninger. Udvikling af lægemidler er i udpræget grad en opgave, der bliver løst på tværs af faglige discipliner. Biomedicinsk grundforskning spiller sammen med natur- og ingeniørvidenskab og klinisk forskning på hospitalerne. 

Væsentlige forskningsresultater

Forskningsmæssige aktører

På Københavns Universitet sætter vi højt specialiserede forskere i genetik, molekylær- og cellebiologi,  farmakologi, statistik og datalogi sammen for at forstå deltaljerne i menneskers og dyrs kroppe. Det er højst specialiceret teknikker som fx super-mikroskoper baseret på neutron- og røntgenstråler, nanoteknologi, drug delivery, som man populært kan kalde præcisionsmedicin, der baner vejen nye indsigter, der fører til mere effektive lægemidler.

Tværvidenskab er nøglen til at forstå og behandle sygdomme endnu bedre. Grundvidenskabelig forståelse af kroppens funktioner kombineres derfor med bioinformatik, som bruger datalogiske og statistiske systemer til at analysere store biologiske datamængder. Sammen med genetisk viden om den enkelte patient åbnes der for udvikling af banebrydende skræddersyet medicin. Københavns Universitet  satser på de store forskningsinfrastrukturer, European Spallation Source og MAX IV, som etableres i Lund. Det er her studier i molekylære egenskaber i blandt andet biologiske systemer sigter mod en ny dimension i forståelse af sygdomme.