KU's Arktiske Forum – Københavns Universitet

KU's Arktiske Forum

KU's Arktiske Forum blev nedsat i 2015. Formand for koordinationsforumet er prorektor for forskning Thomas Bjørnholm. Desuden deltager dekanerne fra SCIENCE og SAMF John Renner Hansen og Troels Østergaard Sørensen samt prodekan for forskning på SCIENCE Morten Pejrup.

Forummet koordinerer KU's arktiske aktiviteter. Under forummet er nedsat et forskernetværk på tværs af fakulteterne. Netværket har overordnet til formål at sekretariatsbetjene KU’s Arktiske forum.

Læs KU's arktiske strategi (PDF)

Kommissorium for Arktisk forskernetværk på KU (PDF)