Arktisk forskning på KU – Københavns Universitet

Arktisk forskning på KU

KU har en bred opgaveportefølje indenfor den arktiske forskning, men tyngden ligger på det naturvidenskabelige.  Den arktiske forskning er fokuseret omkring:

Natur- og biovidenskabelig forskning i monitorering og modellering af arktisk klima, økosystemers struktur og funktion, råstofudvindingens miljøpåvirkninger samt konsekvenser og potentialer af klimaforandringerne for industri, miljø, landbrug og samfund.

Samfundsvidenskabelig forskning, herunder bl.a. antropologisk, økonomisk, sociologisk og politologisk forskning i, hvordan mennesker og samfund reagerer på klimaforandringer, udviklingen i Rigsfællesskabet, udvikling af det grønlandske samfund samt sikkerhedspolitik, governance og bæredygtighed i Arktis.

 

Juridisk forskning med fokus på rettigheder og ansvarsaspekter i forbindelse med kommercielle aktiviteter i Arktis samt rets kulturelle forhold. Forskningen har fokus på udforskning og udnyttelse af naturressourcer, maritim transport samt relationen mellem offentlige og private parter.


Sundhedsvidenskabelig forskning
i epidemiologi, folkesundhed og forebyggelse, infektionssygdomme, cancer, arvelige sygdomme og genetisk epidemiologi, telemedicin, farmakologi samt klimaforandringernes konsekvenser for dyr, mennesker og deres samspil i Arktis.

  • Epidemiologi, infektionssygdomme, kræft og genetik: Mads Melbye og Anders Koch (epidemiologi)
  • Folkesundhed og forebyggelse: Bo Danielsen (odontologi)
  • Arvelige sygdomme og telemedicin: Hans Eiberg (leversygdomme blandt gravide), Preben Homøe (øre-næse-hals-sygdomme) og Henrik Lund-Andersen (øjensygdomme og telemedicin)
  • Farmakologi: Anna Jäger
  • Klimaforandringer og arktiske pattedyr: Anders Miki Bojesen

Kontakt: Faculty of Health and Medical Sciences, email@sund.ku.dk

Website: http://healthsciences.ku.dk

Humanistisk og teologisk forskning indenfor sprog, arkæologi, historie, litteratur og kunst, minoritets- og post-koloniale studier samt kultur og antropologiske studier.