Arktis, klima og bæredygtighed – Københavns Universitet

Forskning > Styrkeområder > Tværgående styrkeområder > Arktis, klima og bæred...

Den samfundsmæssige udfordring

Behovet for klodens ressourcer stiger i takt med befolkningstallet og behovet for at sikre varig adgang til energi, fødevarer og vand er ikke kun stigende, men oven i købet påtrængende. Det er ikke alene en teknologisk udfordring. Omstilling til en bæredygtig udnyttelse afhænger også af lovgivning, samfundsmæssig nytænkning, kulturel kreativitet og økonomiske kræfter.

Således involverer den både borgere, erhvervsliv og beslutningstagere. Københavns Universitet har fokus på helhedsorienterede løsninger inden for klima og bæredygtighed. Ved at samtænke topforskning i blandt andet atmosfære-, klima- og økosystemer, arktisk kultur og global sikkerhedspolitik, så arbejder KU på at skabe løsninger. Og netop i det nordatlantiske område har Danmark en unik styrkeposition rent historisk og forskningsmæssigt på en lang række punkter. Et område, som får stor betydning fremover med bl.a. nye isfrie sejlruter og dermed kortere afstand mellem verdensdelene.

Væsentlige forskningsresultater

Forskningsmæssige aktører

Forskning i klima og bæredygtighed er tæt forbundne og den tværvidenskabelige forskning omfatter blandt andet geofysik, havbiologi, plantebiologi, økonomi, jura, antropologi. Forskning i bæredygtighed koordineres bl.a. i ’Sustainability Science Center’.

Arktisk forskning

KU har en bred opgaveportfølje indefor den arktiske forskning. Se oversigt over KU's arktiske forskning fordelt på fakulteter.