Internationale konflikter – Københavns Universitet

Forskning > Styrkeområder > Tværgående styrkeområder > Internationale konflikter

Den samfundsmæssige udfordring

Internationale konflikter har afgørende betydning for verdens vækst og velstand samt mulighederne for stabilt og fredeligt samarbejde.
Mens konflikterne i de første 45 år efter Anden Verdenskrig primært udspillede sig i en kontekst af Den Kolde Krig mellem USA og Sovjetunionen, så har de senere års konflikter været knyttet til en række meget forskelligartede problematikker som værdi- og sikkerhedspolitisk udfordring af USA og deres vestlige allierede (eksempelvis Irak), sammenbrud af et eksisterende autoritært styre (eksempelvis Libyen og Syrien) og stormagters hævdelse af deres interessesfære (eksempelvis Rusland i Ukraine og Georgien og Kina i Det Sydkinesiske Hav).

Konflikter internt i staterne udgør over de seneste årtier en stigende andel af verdens konflikter, ligesom det internationale samfunds engagement i konflikterne har været stigende. Det stiller nye krav til både FN og en forsvarsalliance som NATO, ligesom EU og dannelsen af midlertidige koalitioner har fået øget betydning.

Mere om de internationale konflikter

Væsentlige forskningsresultater