Fødevarer – Københavns Universitet

Den samfundsmæssige udfordring

Fremtidens behov for sikker fødevareforsyning og et øget fokus på den verdensomspændende stigning i livsstilssygdomme stiller nye og skærpede krav til produktion af sunde, sikre og velsmagende fødevarer. Det bliver samtidig mere og mere nødvendigt, at verdens fødevarer også bliver produceret ud fra bæredygtige principper, så der er mad nok til alle.

Når det gælder fødevarer, har Københavns Universitet et unikt forsknings- og uddannelsesmiljø, der inddrager hele kæden fra jord til bord. Vores ekspertise dækker alt inden for plante- og husdyrproduktion herunder avl, velfærd, sundhed, etik, udvikling af nye produktionsformer og -teknologier samt fødevaresikkerhed og hygiejne, ernæring, sundhed, sociologi og økonomi.

Væsentlige forskningsresultater

Forskningsmæssige aktører

På Københavns Universitet beskæftiger mere end 50 forskningsgrupper sig med forskellige aspekter af fødevarer og fødevarerproduktion. Disse forskningsmiljøer arbejder med områder som plante- og miljøvidenskab, dyresundhed og dyrevelfærd, husdyravl, -ernæring og -fysiologi, fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed, fødevarehygiejne, human ernæring samt fødevareøkonomi og sociologi og etik. En del af universitetets forskning på fødevareområdet sker i tæt samarbejde med industri og fødevareproducenter.