Digitale relationer – Københavns Universitet

Den samfundsmæssige udfordring

Næsten al kommunikation, analyse og talbehandling sker i dag ved hjælp af de it-værktøjer, som har revolutioneret vores verden. Men de store globale udfordringer inden for blandt andet sundhed og klima kan den digitale teknologi ikke løse isoleret. For at skabe de mest optimale løsninger må forskerne nedbryde traditionelle faggrænser, trække på ekspertise fra en række forskellige discipliner og koble dem med it. Inden for medicin arbejdes der fx med behandle enorme mængder data, som kan forudsige et helt lands sygdomsudvikling – hvilket bl.a. kræver ekspertise inden for databehandling, it og systembiologi.

Væsentlige forskningsresultater

Forskningsmæssige aktører

På Københavns Universitet er forskning i digitale teknologier i stort omfang samlet i tværfaglige miljøer, hvor forskellige fagligheder og eksterne parter kan arbejde sammen om at løse konkrete problemstillinger. På Centre for Communication and Computing arbejder humanister og dataloger fx på at designe fremtidens kommunikationsplatforme. Og på Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research arbejder flere forskningsgrupper med big data for at kortlægge sygdomme i hele befolkningsgrupper.