Biologisk produktion – Københavns Universitet

Biologisk produktion

Den samfundsmæssige udfordring

Den globale befolkningstilvækst, en stærkt stigende velstand i blandt andet Asien og knappe kul- og olieressourcer vil i de kommende år få efterspørgslen på fødevarer og biomasse til energi, kemikalier og andre produkter til at stige dramatisk.

Udfordringerne forøges af klimaforandringer. Derfor er det nødvendigt at forbedre og udvikle kulturplanternes evne til at modstå tørke, forsaltning, oversvømmelse, angreb af mikroorganismer og meget mere. Det er også afgørende at øge den primære produktion af især plantebiomasse og samtidig udvikle biologiske produktionssystemer, der ved hjælp af avanceret bioteknologi, kan producere kemikalier og andre højværdi produkter og dermed erstatte olie og andre fossiler. Dansk forskning og i særdeleshed Københavns Universitet står stærkt på dette forskningsfelt, ikke mindst med den nye og voksende tværvidenskabelige forskning i syntesebiologi. 

Væsentlige forskningsresultater

Forskningsmæssige aktører

Med etablering af Copenhagen Plant Science Center på Københavns Universitet er der skabt et dynamisk omdrejningspunkt for den tværfaglige forskning, der præger forskningsfeltet biologisk produktion. Her trækker de forskellige forskningsmiljøer på hinandens kompetencer til at forstå, hvordan biologiske systemer er opbygget, og hvordan de fungerer. Med den nye indsigt, der løbende opstår, er det visionen at udvikle nye, bæredygtige biologiske produktionssystemer baseret på planter. På den måde er vi med til at bidrage til at løse en række af de store udfordringer verden står over for.