Offisersprofesjon i endring: 20 år med internasjonalisering og transformasjon av Forsvaret

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Artikkelen argumenterer for at den Kald Krigs tenkning som definerte en rekke
militære praksiser i Norge, som for eksempel personellpolitikk, allmenn verneplikt og dekorasjonssystemet, virket som en buffer mot omstilling av Forsvaret på 1990-tallet. Tilpasning til deltakelse i internasjonale, også skarpe, operasjoner ble derfor forhindret eller i hvert fall forsinket, sett i forhold til i mange NATO-land. Internasjonaliseringen av norsk forsvarspolitikk kom også i utakt med representasjonen av offiserskorpset og de vernepliktige som forsvarere av territorium, nasjonen (folkeforsvar) og prinsipper om likhet og rettferdighet.
Innføring av et differensiert befal og beordringsplikt til internasjonal tjeneste skapte eksempelvis store spenninger i offiserskorpset. Gjennom slike nye praksiser ble offisersprofesjonens korpsånd og karriere gradvis tilpasset behovet
for større grad av profesjonalitet. Kvalitet, erfaringsbasert kompetanse og stridsevne er blitt viktige markører for offisersprofesjonen og preger praksiser i langt større grad enn før. Denne formen for profesjonalisme er nå en del av offiserenes profesjonsidentitet, mens folkelig og territoriell forankring og kjerneverdier som likhet og rettferdighet i større grad ivaretas av en revidert verneplikt
Translated title of the contributionOfficer Profession in Transformation : The Internationalisation of Norwegian Defence Policy post 1990
Original languageNorwegian
JournalSosiologi i Dag
Volume41
Issue number1
Pages (from-to)76-101
ISSN0332-6330
Publication statusPublished - 2011
Externally publishedYes

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 231648876