htp961 htp961

htp961 htp961

Ph.d.-fellow

Current research

Siden maj 2021 har jeg været tilknyttet Projekt FamilieTrivsel, som er et klyngerandomiseret forskningsprojekt, som undersøger effekten af en web-intervention, Robustbarn.dk, udviklet med henblik på at øge forældres mentaliseringsevne samt mestre egne følelser. I projektet har de fagprofessionelle i begge interventionsgrupper anvendt nye, standardiserede børnejournaler med øget psykosocialt fokus ved de forebyggende børneundersøgelser.

I februar 2022 begyndte jeg mit ph.d-projekt, som undersøger barrierer og facilitatorer ved øget psykosocialt fokus i de forebyggende børneundersøgelser med udgangspunkt i brugen af de nye, standardiseret børnejournaler. Projektet kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. 

Mine interesseområder er:
- Mentalt helbred hos børn og unge
- Psykomotorisk udvikling hos børn
- Tilknytningsevne hos børn
- Interaktion mellem forældre og børn

Januar-februar 2023 er jeg i Lissabon, Portugal, mhp. at lære om børns tilknytningsevne og interaktion mellem forældre og børn på William James Center for Research, ISPA University.

ID: 200707984