«Jeg kender lidt ordene. Det er en lille smule ligesom mit sprog»: Manifestationer af sproglig opmærksomhed hos tre elever i 1., 5. og 7. klasse

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelfagfællebedømt

Inden for forskning i første-, andet- og fremmedsprogsdidaktik har sproglig opmærksomhed været undersøgt ud fra forskellige perspektiver og gennem forskellige begreber via både en et- og flersproget tilgang. Karakteristisk for forskningsfeltet er den store mængde kvantitative teststudier, der afdækker effekten af sproglig opmærksomhed, mens der findes få kvalitative studier, der undersøger, hvordan sproglig opmærksomhed manifesterer sig hos elever i klasserummet. Artiklen ønsker at bidrage til en udvidelse af det kvalitative felt. Via et fokuseret og eksplorativt multicasestudie forankret i en flersprogethedsdidaktisk kontekst undersøger artiklen, hvordan sproglig opmærksomhed manifesterer sig hos tre elever med andre førstesprog end dansk i henholdsvis 1., 5. og 7. klasse, og hvordan elevernes flersprogethed kommer til udtryk heri. Den konceptuelle ramme for analysen er en operationalisering af sproglig opmærksomhed, udformet i NN-projektet, der med afsæt i og en videreudvikling af Gomberts og van Liers tidligere arbejde skelner mellem tre former for sproglig opmærksomhed (praktisk, metasproglig, kritisk) samt mellem ni sproglige niveauer, som opmærksomheden kan rettes mod. Med afsæt i en kvalitativ indholdsanalyse af klasserumsdata i form af feltnoter, lydoptagelser, fotos og elevartefakter viser artiklen, at caseelevernes sproglige opmærksomhed tager forskellige verbale, nonverbale og visuelle udtryksformer og har forskellige funktioner, men at fællesnævneren for dem er, at de tre former for sproglig opmærksomhed manifesterer sig via en vekselvirkning mellem hinanden. Artiklen diskuterer afslutningsvis, hvordan eksterne faktorer såsom alder, flersprogethed, sproglig og kognitiv udvikling samt skolebaserede erfaringer indgår i et komplekst samspil med og har en betydning for elevernes manifestationer af sproglig opmærksomhed.
OriginalsprogDansk
TidsskriftNordand – Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning
ISSN0809-9227
StatusAccepteret/In press - 2023

ID: 325499718