'Haven’: Et kommende mødested i Folehavekvarteret, Valby: En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder'

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Dokumenter

  • Fulltext

    Forlagets udgivne version, 2,04 MB, PDF-dokument

Denne rapport præsenterer baseline for det 5-årige forskningsprojekt 'Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder’, der gennem dybdegående undersøgelser af tre projekter om etablering af fysiske mødesteder, undersøger offentlige mødesteders potentiale for at styrke social sammenhængskraft i udsatte boligområder, eller boligområder, der er i risiko for at blive det.
De tre mødesteder, der undersøges i forskningsprojektet, har alle opnået medfinansiering gennem Realdania og Lokale og Anlægsfondens pulje ’Fælles Rum’. De tre mødestedsprojekter er:
• Projektet ’Haven’ i boligområdet Folehaven i Valby, København
• Projektet ’Friheden’ i boligområdet Lindholm på Østerbro, Nykøbing Falster
• Projektet ’Lanternen’ i bydelen Aalborg Øst, Aalborg
Programmet ’Fælles Rum’ har til formål at skabe større sammenhængskraft og social balance ved at koble fysiske og sociale indsatser i udvalgte danske byområder. Mødestederne opføres derfor på grænsen mellem et udsat område og tilstødende mere ressourcestærke boligområder med den hensigt at skabe nye møder og aktiviteter, der fremmer deltagelse i fritidsliv, uddannelse og beskæftigelse for hele byen.
Nærværende rapport omhandler det kommende mødested ’Haven’, der skal etableres i Folehavekvarteret i Valby, København. Baselinestudiet er baseret på en kombination af dokumentanalyse, kvalitative interviews med involverede aktører, samt feltbesøg til området i løbet af sommeren og efteråret 2021 og sommeren 2022. Ved feltbesøgene blev der lavet stedsanalyser, observationsstudier, gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af arealet for det kommende mødested og alternative mødesteder i lokalområdet og spørgeskemaundersøgelse blandt beboere i kvarteret, samt foretaget
interviews med en række aktører med tilknytning til mødestedsprojektet.
I rapporten præsenteres en beskrivelse af Folehavekvarteret, samt analyser af de fysiske udtryk og den nuværende brug af arealet for det kommende mødested med arbejdsnavnet ’Haven’ og andre eksisterende mødesteder i lokalområdet. Ydermere bidrager rapporten til en ’projektarkæologi’ omkring projektet, hvor de planlægnings- og inddragelsesprocesser, der frem til nu har fundet sted i
boligområdet, bliver beskrevet. Til sidst præsenterer rapporten de involverede aktørers perspektiver på det kommende mødesteds potentiale for opbygning af sociale relationer og lokal integration.
OriginalsprogDansk
ForlagInstitut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Antal sider27
ISBN (Elektronisk)978-87-7903-892-9
StatusUdgivet - 2023
NavnIGN Rapport
Nummermarts 2023

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 338165177