Body Composition During Early Infancy and Cognitive, Emotional and Behavioural Development During Childhood

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  • Mubarek Abera Mengistie
Background: De seneste årtier er vækst og overlevelse forbedret over hele verden, takket være interventioner rettet mod underernæring og infektionssygdomme i lav- og middelindkomstlande. I takt med forbedret overlevelse er fokus skiftet mod kognitiv, emotionel og adfærdsmæssig udvikling, som er vigtig for børns sundhed og velvære, specielt i de første fem leveår. En række epidemiologiske studier har vist, at tidlig ernæring og vækst er vigtige eksponeringer i forhold til senere udvikling. Der er dog kun begrænset evidens for sammenhængen mellem kropssammenstning i foster- og spædbarnsalderen og senere kognitive, emotionelle og adfærdsmæssig udvikling blandt børn. Formål: at undersøge sammenhængen mellem kropssammensætningen ved fødslen og i den tidlige spædbarnsalder og senere kognitiv, emotionel og adfærdsmæssig udvikling blandt etiopiske børn. Method: en fødselskohorte bestående af 644 mor-barn par blev startet på Jimma University Specialised Hospital i december 2008, og børnene blev fulgt til 5-årsalderen. Eksponeringsvariablene fedt masse (FM) og fedt-fri masse (FFM) blev målet ved fødslen og efter 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 og 6 måneder ved hjælp af luft-pletysmografi (PEAPOD). Udviklingsscore blev målt ved 1, 1.5, 2, 3, 4 og 5 års-alderen ved hjælp af Denver Developmental Screening Test. Desuden måltes emotionel og adfærdsproblem score ved 5 års-alderen, ved hjælp af spørgeskemaet, Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Lineær regression blev brugt for at undersøge den uafhængige sammenhæng mellem kropssammensætning i den tidlige spædbarnsalder og senere udvikling. Resultater: FFM, men ikke FM, ved fødslen var positivt associeret med højere global udviklingsscore ved 2 års-alderen (β = 2.48, 95% konfidensinterval (KI) 0.17; 4.79) efter justering for neonatale, postnatale og parentale karakteristika, primært drevet af sammenhæng med domænet for sproglig udvikling (β = 1.61, 95 KI 0.33; 2.90). FFM ved fødslen var positivt associeret med progression i global udvikling fra 1 til 5 års-alderen (β=1.75; 95% CI: 0.11, 3.39), og fra 4-5 år (β=1.34; 95% KI: 0.23, 2.44) i en justeret model. Model. Også denne sammenhæng skyldtes primært sammenhænge med udvikling i domænet for sproglig udvikling fra 1-5 (β=0.57; 95% CI: 0.10, 1.10) og 4-5 (β=0.70; 95% CI: 0.23, 1.17) år. Den standardiserede FFM akkumuleringsrate i den tidlige spædbarnsalder var positivt associeret med udvikling ved 1-årsalderen (β=0.50; 95% CI: 0.01, 0.99) efter justering for neonatale karakteristika, omend sammenhængen forsvandt efter yderligere justering for postnatal lineær vækst. Derimod var hverken FM ved fødslen eller standardiseret FM akkumuleringsrate gennem den tidlige spædbarnsalder associeret med udvikling mellem 1-5 årsalderen. Endelig var FFM og FM ved fødslen henholdsvist negativt og positivt associeret med ebp scoren ved 5 arsalderen. For hvert kg hjere fm ved fdslen var den totale EBP score ved 5 årsalderen 5.7 point højere (β=5.7; 95% KI 1.4,10.0). Omvendt, for hvert kg højere fødsels FFM var EBP scoren 3.9 point lavere (β=-3.9; 95% KI -7.0, -0.8). Derimod var hverken tilvæksten af FM eller FFM under tidlig spædbarnsalder associeret med EBP scoren ved 5 årsalderen. Konklusion: kropssammensætning ved fødslen snarere end gennem tidlig spædbarnsalder var stærkt associeret med kognitiv, emotionel og adfærdsmæssig udvikling. Yderligere studier er nødvendige for at bekræfte betydningen af FFM for børns udvikling og forstå mekanismerne.
OriginalsprogEngelsk
UdgivelsesstedCopenhagen
ForlagDepartment of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen
Antal sider124
ISBN (Trykt)978-87-7209-198-3
StatusUdgivet - 2017

Bibliografisk note

CURIS 2018 NEXS 362

ID: 204086727