Urbane stednavne - storbyens sproglige dimension: en stilistisk-retorisk analyse af urbane stednavne i det københavnske byrum

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Dokumenter

  • Line Sandst
Afhandlingen er en eksplorativ undersøgelse af urbane stednavne i København. Det gennemgående tema er navnedannelse og betydningsdannelse ved brug af navne, samt motiverne bag disse valg. Fokus er byvandrerens møde med proprier på skrift i byen, men også proprier på kort, i offentlige registre og proprier i talesproget undersøges, for at opnå en bedre forståelse af betydningsdannelse ved brug af proprier afhængig af de forskellige kommunikationssituationer, proprier optræder i. Med udgangspunkt i tre undersøgelsesområder gransker jeg et onomastisk træk/en tendens, som er særligt fremtrædende i undersøgelsesområdet i overensstemmelse med observationer af indsamlede urbane stednavne i hvert undersøgelsesområde. Afhandlingen belyser tre forskellige temaer med hvert undersøgelsesområde som repræsentant, men de undersøgte problemstillinger er ikke specifikke i den forstand, at samme tendenser ikke også findes uden for undersøgelsesområderne og i andre byer. Ved analyse af urbane stednavne i det første undersøgelsesområde i Indre By undersøges navnedannelse og betydningsdannelse. Med afsæt i kommercielle navne undersøges fire proprialiserings- og betydningsstrategier. Jeg præsenterer det, jeg kalder, diskursen for propriers placering i byen, undersøger betydningspotentialet ved multimodalitet i proprier, diskuterer navnedannelse med appellativ i bestemt form, og diskuterer en ung navnetype med foranstillet lokalitetsbeskriver i fast appositionel forbindelse til andetleddet, der ligner en måde at danne ”øjeblikkelig proprium” på. Ved analyse af urbane stednavne i undersøgelsesområde to i byudviklingsområdet Carlsberg-grunden, undersøges stedsbranding ved brug af officielle gade- og pladsnavne. Jeg undersøger en e-mailkorrespondance mellem Carlsberg-navngivningsarbejdsgruppe og Vejnavnenævnet, der gik forud for vedtagelsen af tolv nye navne til Carlsberg-grunden 1. august 2014. Jeg analyserer motiverne bag navneforslagene fra hver interessentgruppe og undersøger hvorfor nogle navneforslag fravælges, mens andre vælges. Ved analyse af urbane stednavne i det tredje undersøgelsesområde i bydelen Nørrebro undersøges det, hvordan forestillingen om byer i byen kan skabes ved brug af (primært) gadenavne. Jeg diskuterer gruppenavngivning som et retorisk værktøj med potentiale til det jeg kalder onomastisk skalareduktion, og jeg belyser, hvorfor og hvordan den retoriske strategi kan lykkes efter denne hensigt, mens den andre gange mislykkes.
OriginalsprogDansk
ForlagDet Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Antal sider877
StatusUdgivet - 2016

Bibliografisk note

Afhandlingen er i to bd.

Note vedr. afhandling

Forsvaret 26. februar 2016

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 157035933