Fysisk eller retlig lovliggørelse, når et projekt er etableret i modstrid med habitatdirektivets krav til Natura 2000 beskyttelse – og ansvar for genopretning: - med kommentarer til ophævelse af VVM-tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og lovliggørende miljøgodkendelse af Fynsværket

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Standard

Fysisk eller retlig lovliggørelse, når et projekt er etableret i modstrid med habitatdirektivets krav til Natura 2000 beskyttelse – og ansvar for genopretning : - med kommentarer til ophævelse af VVM-tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og lovliggørende miljøgodkendelse af Fynsværket. / Pagh-Rasmussen, Peter.

I: Tidsskrift for Miljø, Nr. 5, 2019, s. 157-166.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Harvard

Pagh-Rasmussen, P 2019, 'Fysisk eller retlig lovliggørelse, når et projekt er etableret i modstrid med habitatdirektivets krav til Natura 2000 beskyttelse – og ansvar for genopretning: - med kommentarer til ophævelse af VVM-tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og lovliggørende miljøgodkendelse af Fynsværket', Tidsskrift for Miljø, nr. 5, s. 157-166.

APA

Pagh-Rasmussen, P. (2019). Fysisk eller retlig lovliggørelse, når et projekt er etableret i modstrid med habitatdirektivets krav til Natura 2000 beskyttelse – og ansvar for genopretning: - med kommentarer til ophævelse af VVM-tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og lovliggørende miljøgodkendelse af Fynsværket. Tidsskrift for Miljø, (5), 157-166.

Vancouver

Pagh-Rasmussen P. Fysisk eller retlig lovliggørelse, når et projekt er etableret i modstrid med habitatdirektivets krav til Natura 2000 beskyttelse – og ansvar for genopretning: - med kommentarer til ophævelse af VVM-tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og lovliggørende miljøgodkendelse af Fynsværket. Tidsskrift for Miljø. 2019;(5):157-166.

Author

Pagh-Rasmussen, Peter. / Fysisk eller retlig lovliggørelse, når et projekt er etableret i modstrid med habitatdirektivets krav til Natura 2000 beskyttelse – og ansvar for genopretning : - med kommentarer til ophævelse af VVM-tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og lovliggørende miljøgodkendelse af Fynsværket. I: Tidsskrift for Miljø. 2019 ; Nr. 5. s. 157-166.

Bibtex

@article{ed7acc70ef9941e6b529e7809da2813e,
title = "Fysisk eller retlig lovligg{\o}relse, n{\aa}r et projekt er etableret i modstrid med habitatdirektivets krav til Natura 2000 beskyttelse – og ansvar for genopretning: - med kommentarer til oph{\ae}velse af VVM-tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og lovligg{\o}rende milj{\o}godkendelse af Fynsv{\ae}rket",
abstract = "Danske klagen{\ae}vn p{\aa} milj{\o}rettens omr{\aa}de har i de seneste {\aa}r afsagt en r{\ae}kke principielle afg{\o}relser, hvor tilladelser og plangrundlag er blevet oph{\ae}vet, fordi en tilladelse eller en plan er i modstrid med kravene til beskyttelse af Natura 2000-omr{\aa}der efter habitatdirektivets art. 6, stk. 3, som reglen fortolkes af EU-Domstolen. I nogle tilf{\ae}lde bet{\o}d klagen{\ae}vnsafg{\o}relsen, at anl{\ae}gget er helt eller delvist etableret i modstrid med habitatdirektivets art. 6, stk. 3 og habitatbekendtg{\o}relsens § 6 som det fx skete i MAD 2016.439 Nmk, MAD 2017.221 Mfk og MAD 2018.86 Mfk. Et af de seneste eksempler er, at Milj{\o}- og F{\o}devareklagen{\ae}vnets i april 2019 oph{\ae}vede Roskilde Kommunes VVM-tilladelse til kystbeskyttelsesanl{\ae}g i Jyllinge Nordmark, hvor ca. halvdelen af kystbeskyttelsesanl{\ae}gget var etableret, hvilket bl.a. hang sammen med, at klagen over VVM-tilladelsen fra september 2018 f{\o}rst blev tillagt ops{\ae}ttende virkning af klagen{\ae}vnet i marts 2019, og at Planklagen{\ae}vnet i MAD 2018.328 Pkn havde afvist, at lokalplanen for anl{\ae}gget var i modstrid med habitatdirektivets art. 6, stk. 3. Efter oph{\ae}velsen af VVM-tilladelsen er Roskilde Kommune derfor forpligtet til at tage stilling til, om der skal ske fysisk eller retlig lovligg{\o}relse af anl{\ae}gget. Men da oph{\ae}velsen af tilladelsen er begrundet med EU-rettens krav til beskyttelse af Natura 2000-omr{\aa}der, er disse EU-regler naturligvis ogs{\aa} bestemmende for, hvilken fremgangsm{\aa}de og hvilke hensyn, som kommunen kan l{\ae}gge v{\ae}gt i valget mellem retlig og fysisk lovligg{\o}relse af kystbeskyttelsen ved Jyllinge Nordmark, og om der kan kr{\ae}ves genopretning af Natura 2000-omr{\aa}det. Herunder m{\aa} tillige overvejes, om der foreligger en milj{\o}skade omfattet af milj{\o}ansvarsdirektivet, og hvem der i givet fald kan p{\aa}l{\ae}gges ansvar. Det sidste sp{\o}rgsm{\aa}l om ansvar for milj{\o}skader kan ligeledes overvejes efter, at Milj{\o}- og F{\o}devareklagen{\ae}vnet i MAD 2018.400 Mfk stadf{\ae}stede Milj{\o}styrelsens tidsbegr{\ae}nsede milj{\o}godkendelse af k{\o}levandsudledning fra Fynsv{\ae}rket efter undtagelsen i habitatbekendtg{\o}relsens § 9 for v{\ae}sentlige samfundshensyn, men uden vilk{\aa}r om kompenserende foranstaltninger, da afg{\o}relsen betyder, at der siden 1994 er tilladt udledning fra Fynsv{\ae}rket i modstrid med habitatdirektivets art. 6, stk. 3. I forl{\ae}ngelse heraf m{\aa} tillige overvejes, om de danske regler om ops{\ae}ttende virkning af klage over tilladelser omfattet af habitatbekendtg{\o}relsens § 6 modsvarer EU-rettens krav til beskyttelse af Natura 2000-omr{\aa}der. Dette er emnet for denne artikel, der indledes med en oversigt over EU-Domstolens nyere praksis vedr{\o}rende habitatdirektivets art. 6.",
author = "Peter Pagh-Rasmussen",
year = "2019",
language = "Dansk",
pages = "157--166",
journal = "Tidsskrift for Milj{\o}",
issn = "1603-8398",
publisher = "Dj{\o}f Forlag",
number = "5",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Fysisk eller retlig lovliggørelse, når et projekt er etableret i modstrid med habitatdirektivets krav til Natura 2000 beskyttelse – og ansvar for genopretning

T2 - - med kommentarer til ophævelse af VVM-tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og lovliggørende miljøgodkendelse af Fynsværket

AU - Pagh-Rasmussen, Peter

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - Danske klagenævn på miljørettens område har i de seneste år afsagt en række principielle afgørelser, hvor tilladelser og plangrundlag er blevet ophævet, fordi en tilladelse eller en plan er i modstrid med kravene til beskyttelse af Natura 2000-områder efter habitatdirektivets art. 6, stk. 3, som reglen fortolkes af EU-Domstolen. I nogle tilfælde betød klagenævnsafgørelsen, at anlægget er helt eller delvist etableret i modstrid med habitatdirektivets art. 6, stk. 3 og habitatbekendtgørelsens § 6 som det fx skete i MAD 2016.439 Nmk, MAD 2017.221 Mfk og MAD 2018.86 Mfk. Et af de seneste eksempler er, at Miljø- og Fødevareklagenævnets i april 2019 ophævede Roskilde Kommunes VVM-tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark, hvor ca. halvdelen af kystbeskyttelsesanlægget var etableret, hvilket bl.a. hang sammen med, at klagen over VVM-tilladelsen fra september 2018 først blev tillagt opsættende virkning af klagenævnet i marts 2019, og at Planklagenævnet i MAD 2018.328 Pkn havde afvist, at lokalplanen for anlægget var i modstrid med habitatdirektivets art. 6, stk. 3. Efter ophævelsen af VVM-tilladelsen er Roskilde Kommune derfor forpligtet til at tage stilling til, om der skal ske fysisk eller retlig lovliggørelse af anlægget. Men da ophævelsen af tilladelsen er begrundet med EU-rettens krav til beskyttelse af Natura 2000-områder, er disse EU-regler naturligvis også bestemmende for, hvilken fremgangsmåde og hvilke hensyn, som kommunen kan lægge vægt i valget mellem retlig og fysisk lovliggørelse af kystbeskyttelsen ved Jyllinge Nordmark, og om der kan kræves genopretning af Natura 2000-området. Herunder må tillige overvejes, om der foreligger en miljøskade omfattet af miljøansvarsdirektivet, og hvem der i givet fald kan pålægges ansvar. Det sidste spørgsmål om ansvar for miljøskader kan ligeledes overvejes efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i MAD 2018.400 Mfk stadfæstede Miljøstyrelsens tidsbegrænsede miljøgodkendelse af kølevandsudledning fra Fynsværket efter undtagelsen i habitatbekendtgørelsens § 9 for væsentlige samfundshensyn, men uden vilkår om kompenserende foranstaltninger, da afgørelsen betyder, at der siden 1994 er tilladt udledning fra Fynsværket i modstrid med habitatdirektivets art. 6, stk. 3. I forlængelse heraf må tillige overvejes, om de danske regler om opsættende virkning af klage over tilladelser omfattet af habitatbekendtgørelsens § 6 modsvarer EU-rettens krav til beskyttelse af Natura 2000-områder. Dette er emnet for denne artikel, der indledes med en oversigt over EU-Domstolens nyere praksis vedrørende habitatdirektivets art. 6.

AB - Danske klagenævn på miljørettens område har i de seneste år afsagt en række principielle afgørelser, hvor tilladelser og plangrundlag er blevet ophævet, fordi en tilladelse eller en plan er i modstrid med kravene til beskyttelse af Natura 2000-områder efter habitatdirektivets art. 6, stk. 3, som reglen fortolkes af EU-Domstolen. I nogle tilfælde betød klagenævnsafgørelsen, at anlægget er helt eller delvist etableret i modstrid med habitatdirektivets art. 6, stk. 3 og habitatbekendtgørelsens § 6 som det fx skete i MAD 2016.439 Nmk, MAD 2017.221 Mfk og MAD 2018.86 Mfk. Et af de seneste eksempler er, at Miljø- og Fødevareklagenævnets i april 2019 ophævede Roskilde Kommunes VVM-tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark, hvor ca. halvdelen af kystbeskyttelsesanlægget var etableret, hvilket bl.a. hang sammen med, at klagen over VVM-tilladelsen fra september 2018 først blev tillagt opsættende virkning af klagenævnet i marts 2019, og at Planklagenævnet i MAD 2018.328 Pkn havde afvist, at lokalplanen for anlægget var i modstrid med habitatdirektivets art. 6, stk. 3. Efter ophævelsen af VVM-tilladelsen er Roskilde Kommune derfor forpligtet til at tage stilling til, om der skal ske fysisk eller retlig lovliggørelse af anlægget. Men da ophævelsen af tilladelsen er begrundet med EU-rettens krav til beskyttelse af Natura 2000-områder, er disse EU-regler naturligvis også bestemmende for, hvilken fremgangsmåde og hvilke hensyn, som kommunen kan lægge vægt i valget mellem retlig og fysisk lovliggørelse af kystbeskyttelsen ved Jyllinge Nordmark, og om der kan kræves genopretning af Natura 2000-området. Herunder må tillige overvejes, om der foreligger en miljøskade omfattet af miljøansvarsdirektivet, og hvem der i givet fald kan pålægges ansvar. Det sidste spørgsmål om ansvar for miljøskader kan ligeledes overvejes efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i MAD 2018.400 Mfk stadfæstede Miljøstyrelsens tidsbegrænsede miljøgodkendelse af kølevandsudledning fra Fynsværket efter undtagelsen i habitatbekendtgørelsens § 9 for væsentlige samfundshensyn, men uden vilkår om kompenserende foranstaltninger, da afgørelsen betyder, at der siden 1994 er tilladt udledning fra Fynsværket i modstrid med habitatdirektivets art. 6, stk. 3. I forlængelse heraf må tillige overvejes, om de danske regler om opsættende virkning af klage over tilladelser omfattet af habitatbekendtgørelsens § 6 modsvarer EU-rettens krav til beskyttelse af Natura 2000-områder. Dette er emnet for denne artikel, der indledes med en oversigt over EU-Domstolens nyere praksis vedrørende habitatdirektivets art. 6.

M3 - Tidsskriftartikel

SP - 157

EP - 166

JO - Tidsskrift for Miljø

JF - Tidsskrift for Miljø

SN - 1603-8398

IS - 5

ER -

ID: 221261360