Flersprogethed i sprogfagenes læreplaner

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Dokumenter

  • Fulltext

    Forlagets udgivne version, 159 KB, PDF-dokument

Alle børn i den danske skole kan betegnes som flersprogede, fordi de stifter bekendtskab med mere end ét sprog i løbet af deres skolegang. Mens nogle elevers sproglige repertoire er bredt, er andres mere smalt. Det er forskningsmæssigt påvist, at flersprogethed er en kognitiv fordel ved ny sprogtilegnelse og at flersprogethed kan virke motiverende for elevernes læring. Flersprogethed er dog hverken en kognitiv fordel eller en motivationsfaktor i sig selv, men kræver rammer der åbner op for elevernes sproglige repertoire, så eleverne kan blive opmærksomme på og drage nytte af deres flersprogethed i sproglæringen. Artiklen undersøger via kobling til en motivationsteoretisk ramme de curriculære rammebetingelser for flersprogethed i og på tværs af folkeskolens obligatoriske sprogfag. Med afsæt i en operationalisering af flersprogethedsdidaktik, der er udviklet i forsknings- og udviklingsprojektet ’Plurilingual Education – Minority and Majority Students’ Language Awareness across Educational Levels’, præsenterer artiklen en kvalitativ indholdsanalyse af sprogfagenes læreplaner. Analysen viser, at læreplanerne i meget begrænset omfang åbner op for flersprogethed og at inddragelsen af flersprogethed forekommer sporadisk uden blik for sammenhæng og progression på tværs af fag eller klassetrin. Artiklen peger afslutningsvis på, hvilke implikationer den manglende flersprogethed i læreplanerne kan have for elevernes motivation for at lære sprog.
OriginalsprogDansk
TidsskriftSprogforum
Udgave nummer74
Sider (fra-til)33-40
ISSN0909-9328
DOI
StatusUdgivet - jun. 2022

ID: 260307734