Body Composition During Early Infancy and Cognitive, Emotional and Behavioural Development During Childhood

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Standard

Body Composition During Early Infancy and Cognitive, Emotional and Behavioural Development During Childhood. / Mengistie, Mubarek Abera.

Copenhagen : Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, 2017. 124 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Harvard

Mengistie, MA 2017, Body Composition During Early Infancy and Cognitive, Emotional and Behavioural Development During Childhood. Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Copenhagen. <https://soeg.kb.dk/permalink/45KBDK_KGL/fbp0ps/alma99122738300505763>

APA

Mengistie, M. A. (2017). Body Composition During Early Infancy and Cognitive, Emotional and Behavioural Development During Childhood. Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen. https://soeg.kb.dk/permalink/45KBDK_KGL/fbp0ps/alma99122738300505763

Vancouver

Mengistie MA. Body Composition During Early Infancy and Cognitive, Emotional and Behavioural Development During Childhood. Copenhagen: Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, 2017. 124 s.

Author

Mengistie, Mubarek Abera. / Body Composition During Early Infancy and Cognitive, Emotional and Behavioural Development During Childhood. Copenhagen : Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, 2017. 124 s.

Bibtex

@phdthesis{89cf0a8fc6aa4abcb1405bcd8d0b1f23,
title = "Body Composition During Early Infancy and Cognitive, Emotional and Behavioural Development During Childhood",
abstract = "Background: De seneste {\aa}rtier er v{\ae}kst og overlevelse forbedret over hele verden, takket v{\ae}re interventioner rettet mod underern{\ae}ring og infektionssygdomme i lav- og middelindkomstlande. I takt med forbedret overlevelse er fokus skiftet mod kognitiv, emotionel og adf{\ae}rdsm{\ae}ssig udvikling, som er vigtig for b{\o}rns sundhed og velv{\ae}re, specielt i de f{\o}rste fem leve{\aa}r. En r{\ae}kke epidemiologiske studier har vist, at tidlig ern{\ae}ring og v{\ae}kst er vigtige eksponeringer i forhold til senere udvikling. Der er dog kun begr{\ae}nset evidens for sammenh{\ae}ngen mellem kropssammenstning i foster- og sp{\ae}dbarnsalderen og senere kognitive, emotionelle og adf{\ae}rdsm{\ae}ssig udvikling blandt b{\o}rn. Form{\aa}l: at unders{\o}ge sammenh{\ae}ngen mellem kropssammens{\ae}tningen ved f{\o}dslen og i den tidlige sp{\ae}dbarnsalder og senere kognitiv, emotionel og adf{\ae}rdsm{\ae}ssig udvikling blandt etiopiske b{\o}rn. Method: en f{\o}dselskohorte best{\aa}ende af 644 mor-barn par blev startet p{\aa} Jimma University Specialised Hospital i december 2008, og b{\o}rnene blev fulgt til 5-{\aa}rsalderen. Eksponeringsvariablene fedt masse (FM) og fedt-fri masse (FFM) blev m{\aa}let ved f{\o}dslen og efter 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 og 6 m{\aa}neder ved hj{\ae}lp af luft-pletysmografi (PEAPOD). Udviklingsscore blev m{\aa}lt ved 1, 1.5, 2, 3, 4 og 5 {\aa}rs-alderen ved hj{\ae}lp af Denver Developmental Screening Test. Desuden m{\aa}ltes emotionel og adf{\ae}rdsproblem score ved 5 {\aa}rs-alderen, ved hj{\ae}lp af sp{\o}rgeskemaet, Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Line{\ae}r regression blev brugt for at unders{\o}ge den uafh{\ae}ngige sammenh{\ae}ng mellem kropssammens{\ae}tning i den tidlige sp{\ae}dbarnsalder og senere udvikling. Resultater: FFM, men ikke FM, ved f{\o}dslen var positivt associeret med h{\o}jere global udviklingsscore ved 2 {\aa}rs-alderen (β = 2.48, 95% konfidensinterval (KI) 0.17; 4.79) efter justering for neonatale, postnatale og parentale karakteristika, prim{\ae}rt drevet af sammenh{\ae}ng med dom{\ae}net for sproglig udvikling (β = 1.61, 95 KI 0.33; 2.90). FFM ved f{\o}dslen var positivt associeret med progression i global udvikling fra 1 til 5 {\aa}rs-alderen (β=1.75; 95% CI: 0.11, 3.39), og fra 4-5 {\aa}r (β=1.34; 95% KI: 0.23, 2.44) i en justeret model. Model. Ogs{\aa} denne sammenh{\ae}ng skyldtes prim{\ae}rt sammenh{\ae}nge med udvikling i dom{\ae}net for sproglig udvikling fra 1-5 (β=0.57; 95% CI: 0.10, 1.10) og 4-5 (β=0.70; 95% CI: 0.23, 1.17) {\aa}r. Den standardiserede FFM akkumuleringsrate i den tidlige sp{\ae}dbarnsalder var positivt associeret med udvikling ved 1-{\aa}rsalderen (β=0.50; 95% CI: 0.01, 0.99) efter justering for neonatale karakteristika, omend sammenh{\ae}ngen forsvandt efter yderligere justering for postnatal line{\ae}r v{\ae}kst. Derimod var hverken FM ved f{\o}dslen eller standardiseret FM akkumuleringsrate gennem den tidlige sp{\ae}dbarnsalder associeret med udvikling mellem 1-5 {\aa}rsalderen. Endelig var FFM og FM ved f{\o}dslen henholdsvist negativt og positivt associeret med ebp scoren ved 5 arsalderen. For hvert kg hjere fm ved fdslen var den totale EBP score ved 5 {\aa}rsalderen 5.7 point h{\o}jere (β=5.7; 95% KI 1.4,10.0). Omvendt, for hvert kg h{\o}jere f{\o}dsels FFM var EBP scoren 3.9 point lavere (β=-3.9; 95% KI -7.0, -0.8). Derimod var hverken tilv{\ae}ksten af FM eller FFM under tidlig sp{\ae}dbarnsalder associeret med EBP scoren ved 5 {\aa}rsalderen. Konklusion: kropssammens{\ae}tning ved f{\o}dslen snarere end gennem tidlig sp{\ae}dbarnsalder var st{\ae}rkt associeret med kognitiv, emotionel og adf{\ae}rdsm{\ae}ssig udvikling. Yderligere studier er n{\o}dvendige for at bekr{\ae}fte betydningen af FFM for b{\o}rns udvikling og forst{\aa} mekanismerne.",
author = "Mengistie, {Mubarek Abera}",
note = "CURIS 2018 NEXS 362",
year = "2017",
language = "English",
isbn = "978-87-7209-198-3",
publisher = "Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen",

}

RIS

TY - BOOK

T1 - Body Composition During Early Infancy and Cognitive, Emotional and Behavioural Development During Childhood

AU - Mengistie, Mubarek Abera

N1 - CURIS 2018 NEXS 362

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - Background: De seneste årtier er vækst og overlevelse forbedret over hele verden, takket være interventioner rettet mod underernæring og infektionssygdomme i lav- og middelindkomstlande. I takt med forbedret overlevelse er fokus skiftet mod kognitiv, emotionel og adfærdsmæssig udvikling, som er vigtig for børns sundhed og velvære, specielt i de første fem leveår. En række epidemiologiske studier har vist, at tidlig ernæring og vækst er vigtige eksponeringer i forhold til senere udvikling. Der er dog kun begrænset evidens for sammenhængen mellem kropssammenstning i foster- og spædbarnsalderen og senere kognitive, emotionelle og adfærdsmæssig udvikling blandt børn. Formål: at undersøge sammenhængen mellem kropssammensætningen ved fødslen og i den tidlige spædbarnsalder og senere kognitiv, emotionel og adfærdsmæssig udvikling blandt etiopiske børn. Method: en fødselskohorte bestående af 644 mor-barn par blev startet på Jimma University Specialised Hospital i december 2008, og børnene blev fulgt til 5-årsalderen. Eksponeringsvariablene fedt masse (FM) og fedt-fri masse (FFM) blev målet ved fødslen og efter 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 og 6 måneder ved hjælp af luft-pletysmografi (PEAPOD). Udviklingsscore blev målt ved 1, 1.5, 2, 3, 4 og 5 års-alderen ved hjælp af Denver Developmental Screening Test. Desuden måltes emotionel og adfærdsproblem score ved 5 års-alderen, ved hjælp af spørgeskemaet, Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Lineær regression blev brugt for at undersøge den uafhængige sammenhæng mellem kropssammensætning i den tidlige spædbarnsalder og senere udvikling. Resultater: FFM, men ikke FM, ved fødslen var positivt associeret med højere global udviklingsscore ved 2 års-alderen (β = 2.48, 95% konfidensinterval (KI) 0.17; 4.79) efter justering for neonatale, postnatale og parentale karakteristika, primært drevet af sammenhæng med domænet for sproglig udvikling (β = 1.61, 95 KI 0.33; 2.90). FFM ved fødslen var positivt associeret med progression i global udvikling fra 1 til 5 års-alderen (β=1.75; 95% CI: 0.11, 3.39), og fra 4-5 år (β=1.34; 95% KI: 0.23, 2.44) i en justeret model. Model. Også denne sammenhæng skyldtes primært sammenhænge med udvikling i domænet for sproglig udvikling fra 1-5 (β=0.57; 95% CI: 0.10, 1.10) og 4-5 (β=0.70; 95% CI: 0.23, 1.17) år. Den standardiserede FFM akkumuleringsrate i den tidlige spædbarnsalder var positivt associeret med udvikling ved 1-årsalderen (β=0.50; 95% CI: 0.01, 0.99) efter justering for neonatale karakteristika, omend sammenhængen forsvandt efter yderligere justering for postnatal lineær vækst. Derimod var hverken FM ved fødslen eller standardiseret FM akkumuleringsrate gennem den tidlige spædbarnsalder associeret med udvikling mellem 1-5 årsalderen. Endelig var FFM og FM ved fødslen henholdsvist negativt og positivt associeret med ebp scoren ved 5 arsalderen. For hvert kg hjere fm ved fdslen var den totale EBP score ved 5 årsalderen 5.7 point højere (β=5.7; 95% KI 1.4,10.0). Omvendt, for hvert kg højere fødsels FFM var EBP scoren 3.9 point lavere (β=-3.9; 95% KI -7.0, -0.8). Derimod var hverken tilvæksten af FM eller FFM under tidlig spædbarnsalder associeret med EBP scoren ved 5 årsalderen. Konklusion: kropssammensætning ved fødslen snarere end gennem tidlig spædbarnsalder var stærkt associeret med kognitiv, emotionel og adfærdsmæssig udvikling. Yderligere studier er nødvendige for at bekræfte betydningen af FFM for børns udvikling og forstå mekanismerne.

AB - Background: De seneste årtier er vækst og overlevelse forbedret over hele verden, takket være interventioner rettet mod underernæring og infektionssygdomme i lav- og middelindkomstlande. I takt med forbedret overlevelse er fokus skiftet mod kognitiv, emotionel og adfærdsmæssig udvikling, som er vigtig for børns sundhed og velvære, specielt i de første fem leveår. En række epidemiologiske studier har vist, at tidlig ernæring og vækst er vigtige eksponeringer i forhold til senere udvikling. Der er dog kun begrænset evidens for sammenhængen mellem kropssammenstning i foster- og spædbarnsalderen og senere kognitive, emotionelle og adfærdsmæssig udvikling blandt børn. Formål: at undersøge sammenhængen mellem kropssammensætningen ved fødslen og i den tidlige spædbarnsalder og senere kognitiv, emotionel og adfærdsmæssig udvikling blandt etiopiske børn. Method: en fødselskohorte bestående af 644 mor-barn par blev startet på Jimma University Specialised Hospital i december 2008, og børnene blev fulgt til 5-årsalderen. Eksponeringsvariablene fedt masse (FM) og fedt-fri masse (FFM) blev målet ved fødslen og efter 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 og 6 måneder ved hjælp af luft-pletysmografi (PEAPOD). Udviklingsscore blev målt ved 1, 1.5, 2, 3, 4 og 5 års-alderen ved hjælp af Denver Developmental Screening Test. Desuden måltes emotionel og adfærdsproblem score ved 5 års-alderen, ved hjælp af spørgeskemaet, Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Lineær regression blev brugt for at undersøge den uafhængige sammenhæng mellem kropssammensætning i den tidlige spædbarnsalder og senere udvikling. Resultater: FFM, men ikke FM, ved fødslen var positivt associeret med højere global udviklingsscore ved 2 års-alderen (β = 2.48, 95% konfidensinterval (KI) 0.17; 4.79) efter justering for neonatale, postnatale og parentale karakteristika, primært drevet af sammenhæng med domænet for sproglig udvikling (β = 1.61, 95 KI 0.33; 2.90). FFM ved fødslen var positivt associeret med progression i global udvikling fra 1 til 5 års-alderen (β=1.75; 95% CI: 0.11, 3.39), og fra 4-5 år (β=1.34; 95% KI: 0.23, 2.44) i en justeret model. Model. Også denne sammenhæng skyldtes primært sammenhænge med udvikling i domænet for sproglig udvikling fra 1-5 (β=0.57; 95% CI: 0.10, 1.10) og 4-5 (β=0.70; 95% CI: 0.23, 1.17) år. Den standardiserede FFM akkumuleringsrate i den tidlige spædbarnsalder var positivt associeret med udvikling ved 1-årsalderen (β=0.50; 95% CI: 0.01, 0.99) efter justering for neonatale karakteristika, omend sammenhængen forsvandt efter yderligere justering for postnatal lineær vækst. Derimod var hverken FM ved fødslen eller standardiseret FM akkumuleringsrate gennem den tidlige spædbarnsalder associeret med udvikling mellem 1-5 årsalderen. Endelig var FFM og FM ved fødslen henholdsvist negativt og positivt associeret med ebp scoren ved 5 arsalderen. For hvert kg hjere fm ved fdslen var den totale EBP score ved 5 årsalderen 5.7 point højere (β=5.7; 95% KI 1.4,10.0). Omvendt, for hvert kg højere fødsels FFM var EBP scoren 3.9 point lavere (β=-3.9; 95% KI -7.0, -0.8). Derimod var hverken tilvæksten af FM eller FFM under tidlig spædbarnsalder associeret med EBP scoren ved 5 årsalderen. Konklusion: kropssammensætning ved fødslen snarere end gennem tidlig spædbarnsalder var stærkt associeret med kognitiv, emotionel og adfærdsmæssig udvikling. Yderligere studier er nødvendige for at bekræfte betydningen af FFM for børns udvikling og forstå mekanismerne.

UR - https://soeg.kb.dk/permalink/45KBDK_KGL/fbp0ps/alma99122738300505763

M3 - Ph.D. thesis

SN - 978-87-7209-198-3

BT - Body Composition During Early Infancy and Cognitive, Emotional and Behavioural Development During Childhood

PB - Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen

CY - Copenhagen

ER -

ID: 204086727