(A) Interviewet af P1 Morgen om betydningen i dansk ret af EMD's rådgivende udtalelse vedrørende børn født af udenlandsk graviditetsvært.

Presse/medie

30/04/2019

Den rådgivende udtalelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslår – ikke overraskende – at barnets bedste-princippet også gælder for børn født på baggrund af et surrogati-arrangement. (https://lnkd.in/gEq8CZ6 )

Med udtalelsen er det nu klart, at danske myndigheder skal bestræbe sig på at bringe den familieretlige status i orden også for børn født af en udenlandsk graviditetsvært (rugemoder). De danske myndigheder må endelig opgive den gamle tilgang om ikke at sikre den familieretlige status for disse børn. (se Tidsskrift for Familie- og Arveret, nr. 2, 2017)

https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2019-04-30#!00:27:54

 

Referencer

  • Interview P1 Morgen

ID: 217243692