Zachary Whyte

Zachary Whyte

Lektor

Zachary Whyte er lektor ved Centre for Advanced Migration Studies (AMIS). Han arbejder med asylansøgere og flygtninge i Danmark og Europa. Han er interesseret i krydsfeltet mellem transnationalisme, statslige praksisser, usikkerhed og hverdagsliv. Han har en DPhil i antropologi fra University of Oxford, der baserer sig på et års etnografisk feltarbejde på et dansk asylcenter. Han har desuden været postdoc ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet, hvor han lavede feltarbejde blandt nyligt anerkendte flygtninge på en dansk sprogskole. Han har siden lavet en del både akademiske og evaluerende projekter om asyl- og flygtningespørgsmål.

ID: 11733900