Vibeke Jenny Koushede

Vibeke Jenny Koushede

Jeg er professor i mental sundhedsfremme. Oprindeligt uddannet jordemoder ved Brighton Universitet i 1999 og arbejdede som sådan - først i England og siden i Danmark - frem til 2006, hvor jeg tog en master i public health (MPH) på Københavns Universitet. I 2010 blev jeg ph.d. i farmacoepidemiologi ved det Farmaceutiske Fakultet, KU.

Qua min praksisbaggrund har jeg altid været optaget af samarbejde på tværs af sektorer, discipliner, metoder, perspektiver og kompetencer, fordi jeg tror på, at det er den bedste måde at skabe meningsfulde, innovative, bæredygtige og effektive indsatser og løsninger på. I alle mine år på universitetet har jeg således arbejdet på at bygge bro mellem forskning, policy og praksis og initieret, etableret og ledet flere store tværfaglige og tværorganisatoriske projekter og partnerskaber med mange interessenter. Et eksempel herpå er ABC for mental sundhed - et partnerskab med > 70 stærke partnere - hvor forskere er gået sammen med en lang række store organisationer, kommuner og Region Syddanmark for at fremme mental sundhed og trivsel i praksis, på et forskningsbaseret grundlag. ABC for mental sundhed har fået stor samfundsmæssig impact. Sundhedsstyrelsen henviser bl.a. til ABC for mental sundhed i deres forebyggelsespakke om mental sundhed og i deres anbefalinger for Gode ældreliv med sundhed og trivsel. KL og Social- og Boligstyrelsen  arbejder også ud fra ABC. Færøerne og Norge har implementeret ABC for mental sundhed med starthjælp fra min forskningsgruppe, og Grønland og Sverige har taget de første skridt. ABC for mental sundhed er dertil kommet på finansloven 2024-2026.

Jeg er et regelmæssigt medlem af diverse ekspert- og arbejdsgrupper i regi af bl.a. Sundhedsstyrelsen, Social - og Boligstyrelsen, Danske Regioner m.fl. Dertil er jeg en erfaren fundraiser og har skaffet over 50 mio. kr. til egne projekter. 

Jeg er medlem af Trivselskommissionen, bestyrelsesmedlem i Mary Fonden og Djøfs Trivselsalliance.

Jeg er en efterspurgt oplægsholder, erfaren talsperson og naturlig netværker med stærke kommunikationsevner. Gennem flere år har jeg deltaget aktivt i den offentlige debat om mental sundhed via TV, radio, aviser og podcasts. Jeg har faciliteret en række workshops og holdt adskillige oplæg for såvel politikere, praktikere og frivillige. 

Siden maj 2024 har jeg ledet det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Jeg gør mit yderste for at sikre et godt arbejds- og studiemiljø, hvor vi fremmer forskning af højeste kvalitet og sikrer, at vores viden integreres i førsteklasses forskningsbaseret uddannelse, praksis og politik.

LinkedIn: Vibeke Koushede

Aktuel forskning

Min forskning omfatter primært mental sundhed og sundhedsfremme, er tværdisciplinær af natur og foregår altid som en holdindsats. Den spænder over alt fra kvalitative undersøgelser, survey og registerforskning, aktionsforskning, skalavalidering og sundhedsøkonomiske analyser. 

ID: 253266670