Vibeke Dantzer

Vibeke Dantzer

Ingen titel

DVM, Dr. Med. Vet. og tidligere Prorektor Vibeke Dantzer fratræder 31/12 2011 sin lektor stilling ved LIFE, KU efter 42½ års ansættelse, for at tiltræde som emeritus ved IBHV.

Vibeke Dantzer har med stor fornøjelse og entusiasme undervist mange årgange af veterinærstuderende og husdyragronomer i faget anatomi, der dækker den makroskopiske sammenlignende anatomi, mikroskopi, embryologi og tidligere også cellebiologi. Naturens mangfoldighed og alle de styringsmekanismer, der får dette store orkester til at fungere og spille sammen fra befrugtning til alderdom, er forunderlige. Tænk hvor tit alt lykkes. Ved at studere de tilfælde, hvor det ikke helt er lykkedes, kan vi dog komme nærmere til en forståelse af hvilke faktorer, der er betydningsfulde for den enkelte proces.

Moderkagens forskellige opbygning hos pattedyrarterne, dens forunderlige vækst, blodkarrenes udvikling, hormonproduktion og reguleringsmekanismer har været og er stadig kernen i Vibeke Dantzer´s forskning. Den samfundsmæssige betydning ligger i at forstå genaktivering og reguleringsmekanismerne. Denne viden kan bidrage til forståelse for hvornår og hvordan misdannelser udvikles i lettere og sværere grad under fosterudviklingen.

Indsigt i blodkarrenes vækst og regulering i moderkagen, et midlertidigt organ, kan bruges som en model for karforsyning i andre organer og væv. En bedre indsigt i vaskularisering vil kunne bidrage til en mere målrettet kræft behandling ved brug af faktorer, der hæmmer karudviklingen. Mens brug af faktorer der stimulerer blodkarrenes vækst kan bidrage til at fremme for eksempel sårheling.

Selvom Vibeke Dantzer´s forskningsområde er centreret om moderkagen har epithelial transport og det ufrivillige/ autonome nervesystem i relation til tarmfunktion ligeledes været målet for forskningen hos det raske og syge dyr.

Vibeke Dantzer har forskningssamarbejde over en stor del af verden: Europa, Canada, USA, Australien, Japan og Brazilien, hvor der også har været holdt gæsteforedrag. Vibeke Dantzer har haft mange gæsteforskere på besøg og været vejleder for en række Phd-studerende fra såvel Danmark som fra udlandet.

Vibeke Dantzer har over 100 publikationer i højt estimerede internationale tidsskrifter og bøger, samt redaktør til flere bøger eller særnumre. Vibeke Dantzer har været i redaktionskomit-teen for de to bedste tidsskrifter inden for området, samt været redaktør for Historia Medicinae Veterinariae ud over at være referee for 6-8 forskellige tidsskrifter.

Med en stor dejlig familie, i alt 2+ 3 børn og 5+9 børnebørn har det været et dejligt liv med Jose Bresciani og det giver stadig dagligt mange glæder.

En stor rejselyst, hvor arbejde og eventyrlyst har været kombineret, har ført til egne i Europa, Australien, Afrika, Latinamerika, Galapagos, Påskeøerne, Japan, Kina, Yemen, Mongoliet, Nepal og Tibet med Mount Everest, Indien, Iran, Libyen, Madagaskar, Kirgistan og Caribien. Det har givet rig mulighed for at opleve og forstå andre kulturer med andre traditioner end vi kender herhjemme.

ID: 4237053