Ulrik Sidenius

Ulrik Sidenius

Lektor

Medlem af:

Jeg er uddannet landskabsarkitekt fra Københavns Universitet og har fået en ph.d.-grad inden for Evidence Based Health Design i Landskabsarkitektur (EBHDL) fra Institut for Geovidenskab og Naturressource Management, UCPH i 2017. I øjeblikket er jeg ansat som adjunkt i health design i forskergruppen ’Natur Sundhed & Design’ ved afdeling for landskab og planlægning, UCPH. https://ign.ku.dk/english/research/landscape-architecture-planning/nature-health-and-design/

Gennem min forskning tilstræber jeg at udvikle en god forståelse af forholdet mellem designet af naturmiljøer og menneskers sundhed. Samlet set arbejder jeg ud fra et biopsykosocialt syn på mennesket og studerer forholdet mellem landskabsarkitektur og menneskers sundhed ud fra en salutogenisk tilgang. Forskningen udføres multi-metodisk og er baseret på tendenser i forskning og praksis på tværs af discipliner.

Jeg er ansvarlig for masteruddannelsen 'Health Design' (15 ETCS) og medansvarlig for den 2 årige master-gren 'Naturbaseret terapi og sundhedsfremme', for hvilke vores forskningsresultater danner grundlag.
https://kurser.ku.dk/course/lnak10062u
https://landmaster.science.ku.dk/

Forskningsresultaterne anvendes og forankres i praksis gennem samarbejde og rådgivningsopgaver for arkitektfirmaer, sundhedspersonale og naturforvaltninger.

ID: 84100322