Ulrik Ekman

Ulrik Ekman

Lektor

Aktuel forskning

Min nyligste forskning drejer sig om samtidens globale problemstilling vedrørende bæredygtighed, resiliens og overlevelsestruende typer og mængder af affald (waste, trash, garbage). Min forskning sigter mod en diskussion af og stillingtagen til potentielle alternativer til samtidens senmoderne overforbrugssamfunds typer af konstitution og dekonstitution på baggrund af udstødning af affald. Jeg er her optaget af gentænkninger af transitions- eller overgangsteorier og fokuserer særligt på udviklinger, designet og planlægningen af byer, både deres forhold mellem by og miljø og deres sociokulturelle dimensioner.

Jeg forsker også i denne periode i AI eller kunstig intelligens som et stadig mere udbredt kulturelt fænomen. Det sker navnlig i sammenhæng med udviklingen af smarte byer og betydningen af allestedsnærværende computerenheder (ubiquitous computing) for samtidens netværkssamfund og kultur. Denne del af min forskning er i bred forstand optaget af at udforske allestedsnærværende digitalisering af urban og auditiv kultur, mobilkommunikation og brugerdreven innovation, interaktiv og kontekstuelt opmærksom mediekunst i miksede virkeligheder samt de etisk-politiske implikationer af indlejret teknik og overvågningskultur. Her har jeg de seneste år fokuseret en del på de forskningsmæssige spørgsmål, der rejses ifm. design og planlægning af smarte byer, smarte byers topologier, hverdagskulturer, miljø- og affaldskulturer.

Jeg er derudover særligt optaget af nyere mediekunst samt spørgsmålet om, hvorledes æstetisk erfaring og oplevelse evt. kan tilgås og gentænkes i dag. Her har jeg arbejdet en del med berøring og berørthed qua samspil mellem kropslig opmærksomhed og psykisk opfindsomhed i en kontemporær kontekst for mere eller mindre allestedsnærværende informationskunst. Jeg har desuden redigeret og udgivet to større antologier med bidrag fra mange af de forskere, der medvirkede i de to forskernetværk, jeg har ledt i de foregående år. Den seneste bogpublikation behandler den systemiske og omverdensmæssige kompleksitet eller reducibilitet af allestedsnærværs-effekter. Denne større antologi med titlen Ubiquitous Computing, Complexity and Culture (Routledge 2016) ledsages også af en selvstændig website (se http://ubiquity.dk).

I perioden 2013-2016 har jeg desuden i samarbejde med MEF været ko-organisator for forskningssatsningsområdet på IKK i medieæstetik, hvor vi har afholdt en længere seminarrække med deltagelse af ca. 30 kolleger, et antal udenlandske forskere samt kandidatstuderende fra instituttet.

 

Interesseområder

Bæredygtighed, resiliens, affald, miljøbevidsthed, immanent kritik af samtidens overforbrugssamfund og ikke mindst byernes design og planlægning samt livsformer.

Udvidede og komplekse designbegreber, digital humaniora, ubiquitous computing, kunstig intelligens, AI, netværkssamfund, smarte byer, informationsbegreber, digitalisering og konvergens, internetkultur, ny medie- og installationskunst, medieæstetik, kulturteori, differensfilosofi, problematiseringer af repræsentation, pragmatisme, performativitet og interaktivitet, tilgange til affekt, emotion og passion i æstetisk sammenhæng, det menneskelige sanseapparat samt sansning og betydningsdannelse, krop og posthumanitet, livsverden og teknologikritik.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i flere felter, bl.a. moderne og samtidshistorisk design, arkitektur og mode, by- og affaldskultur, bæredygtighed og resiliens, digital praksis og teori, visuel kultur, kulturteori, kulturhistoriske emner, informationskultur, medieæstetik, digital æstetik og kommunikation, nyere fransk filosofi (specielt poststrukturalismen og dennes eksistentielle og kropsfænomenologiske udløbere) samt moderne og nutidig amerikansk litteratur.

Aktuelle undervisningstemaer: Resiliens og samtidens kunst, Design og hverdagskultur (kunsthistorie); Design og arkitektur 1800-1960 (Kunsthistorie); Kulturteorier og visuelle kulturer (Kunsthistorie); Kunsthistoriefaget idag (Kunsthistorie); Affaldskultur (MKK); Den moderne og den senmoderne by (MKK); Medieæstetik: postmedialt og postæstetisk vilkår (IKK); Designhistorie, designteori og designanalyse (Kunsthistorie); Digital praksis og teori (Visuel kultur).

Vejledningsområder
* Designteori og designkultur

* Kulturteori og visuel kulturteori

* Affaldskultur, miljøbevidsthed, forbrugssamfund, økologisk tænkning

* Bykultur, fra den moderne by til smarte byer

* Informationskultur og netværkssamfundet

* Digital æstetik og kommunikation

* Ny medie- og installationskunst

* Software studier, interaktionsdesigns, spil

* Teknologifilosofi og den kybernetiske tradition

* Fransk poststrukturalisme og udviklinger af eksistentiel kropsfænomenologi

* Amerikansk litteratur 1865-1940 + efter 1980

Tidligere undervisning
Overbygningskurser: Medieæstetik: postmedialt og postæstetisk vilkår. Digital praksis og teori. Informationskultur. Berøring og berørthed i nutidens digitale kunst og kultur. Webdesign og netformidling. Krop, interface og kommunikation. Tværmedial Digital Æstetik: Grænseflader. Virtualitet. Terrorens kultur. Don DeLillo. Derrida og teknologien. IT og kulturformidling: Internettet. Teknologikritik i dag?

 

Primære forskningsområder

Designteori, designkultur, designanalyse, digitalt design.
Kulturteori og visuel kultur, informationskultur, netværkssamfundet, ny medie- og installationskunst, medieæstetik, digital teori og praksis, digital æstetik og kommunikation, webformidling, interaktionsdesign, software studier, moderne, senmoderne og smarte byer, allestedsnærværende computere, kontekstuel opmærksomhed, kunstig intelligens (AI), topologi, kompleksitet.
Fransk og tysk filosofi efter 1960, specielt poststrukturalismen og dekonstruktionens receptionshistorie i USA siden 1966.
Amerikansk litteratur 1865-1930 og efter 1980.

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Throughout: Art and Culture Emerging with Ubiquitous Computing

  Ekman, Ulrik (red.), 2012, Cambridge, Mass.: MIT Press. 664 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  The Uncertain Image

  Ekman, Ulrik (red.), Agostinho, D. (red.), Thylstrup, N. (red.) & Veel, Kristin (red.), 29 nov. 2018, London: Routledge. 112 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  Smart City Planning: Complexity

  Ekman, Ulrik, 20 apr. 2018, I: International Journal of E-Planning Research. 7, 3, s. 1-21 21 s., 1.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  Ubiquitous Computing, Complexity and Culture

  Ekman, Ulrik (red.), Bolter, J. D. (red.), Diaz, L. (red.), Engberg, M. (red.) & Søndergaard, M. (red.), 15 dec. 2015, New York: Routledge. 440 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskningfagfællebedømt

Udvalgte aktiviteter

 1. Censorkorpset, kunsthistorie (Ekstern organisation)

  Ekman, Ulrik (Medlem)

  20182022

  Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

 2. Digital Creativity (Tidsskrift)

  Ekman, Ulrik (Redaktør)

  1 jun. 20171 okt. 2017

  Aktivitet: Peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 3. EU Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie actions (Ekstern organisation)

  Ekman, Ulrik (Medlem)

  15 okt. 201815 dec. 2018

  Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

ID: 12308