Ulrik Ekman

Ulrik Ekman

Lektor

Aktuel forskning

Min nyligste forskning drejer sig om samtidens globale problemstilling vedrørende klimaforandringer i det Antropocæne, bæredygtighed og resiliens. Jeg arbejder inden for environmental humanities, mere specifikt inden for miljøæstetik og -kultur. Mit særlige fokus ligger inden for blå humaniora, dvs. blå omstilling ift. forandringer af planetens hydrologiske cyklus pga. temperaturstgninger. Her arbejder jeg specielt med det stigende havvand og mennesker forhold til vandet, når byer designes og planlægges. Jeg er med til at lede IKKs forskningsklynge Art & Earth, som danner ramme for min forskning sammen med den undergruppe i blå humaniora, jeg har været med til at danne.

Forskning i emissioner og bredt set affaldskultur og affaldsæstetik (waste, garbage, trash) danner baggrunden for mit arbejde. Min forskning sigter her mod en diskussion af og stillingtagen til potentielle alternativer til samtidens senmoderne overforbrugssamfunds typer af konstitution og dekonstitution på baggrund af udstødning af affald. Jeg er her optaget af gentænkninger af transitions- eller overgangsteorier og fokuserer særligt på udviklinger, designet og planlægningen af byer, både deres forhold mellem by og (vand)miljø og deres sociokulturelle samt æstetiske dimensioner.

I parallel forsker jeg i digital kultur, herunder AI eller kunstig intelligens som et stadig mere udbredt kulturelt fænomen. Det sker navnlig i sammenhæng med udviklingen af allestedsnærværende computerenheder (ubiquitous computing) for samtidens netværkssamfund og kultur. Denne del af min forskning er i bred forstand optaget af at udforske allestedsnærværende digitalisering af urban kultur, mobilkommunikation og brugerdreven innovation, interaktiv og kontekstuelt opmærksom mediekunst i miksede virkeligheder samt de etisk-politiske implikationer af indlejret teknik og overvågningskultur. Her har jeg de seneste år fokuseret en del på de forskningsmæssige spørgsmål, der rejses ifm. design og planlægning af smarte byer, smarte byers topologier, hverdagskulturer, miljø- og affaldskulturer.

Jeg er derudover særligt optaget af nyere mediekunst samt spørgsmålet om, hvorledes æstetisk erfaring og oplevelse evt. kan tilgås og gentænkes i dag. Her har jeg arbejdet en del med berøring og berørthed qua samspil mellem kropslig opmærksomhed og psykisk opfindsomhed i en kontemporær kontekst for mere eller mindre allestedsnærværende informationskunst. Jeg har desuden redigeret og udgivet to større antologier med bidrag fra mange af de forskere, der medvirkede i de to forskernetværk, jeg har ledt i de foregående år. Det seneste netværks bogpublikation behandler den systemiske og omverdensmæssige kompleksitet eller reducibilitet af allestedsnærværs-effekter. Denne større antologi med titlen Ubiquitous Computing, Complexity and Culture (Routledge 2016) ledsages også af en selvstændig website (se http://ubiquity.dk).

Lidt tidligere, i perioden 2013-2016, har jeg desuden i samarbejde med MEF været ko-organisator for forskningssatsningsområdet på IKK i medieæstetik, hvor vi har afholdt en længere seminarrække med deltagelse af ca. 30 kolleger, et antal udenlandske forskere samt kandidatstuderende fra instituttet.

 

Interesseområder

Blå og grøn omstilling, transitionsteori, bæredygtighed, resiliens, affald, miljøbevidsthed, environmental humanities, blue humanities, økosocialisme, økokritik, økokunst, design, planlægning, kystbyer, urbane livsformer, immanent kritik af samtidens overforbrugssamfund.

Udvidede og komplekse designbegreber, digital kultur, ubiquitous computing, kunstig intelligens, AI, netværkssamfund, smarte byer, informationsbegreber, digitalisering og konvergens, internetkultur, ny medie- og installationskunst, medieæstetik, kulturteori, differensfilosofi, problematiseringer af repræsentation, pragmatisme, performativitet og interaktivitet, tilgange til affekt, emotion og passion i æstetisk sammenhæng, det menneskelige sanseapparat samt sansning og betydningsdannelse, krop og posthumanitet, livsverden og teknologikritik, gentænkning af kultur og natur distinktionen samt materialitet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i flere felter, bl.a. moderne og samtidshistorisk design, arkitektur, by- og affaldskultur, bæredygtighed og resiliens, mode, digital praksis og teori, visuel kultur, kulturteori, kulturhistoriske emner, informationskultur, medieæstetik, digital æstetik og kommunikation, nyere fransk filosofi (specielt poststrukturalismen og dennes eksistentielle og kropsfænomenologiske udløbere).

Aktuelle undervisningstemaer: Resiliens og samtidens kunst og visuelle kultur, Design og hverdagskultur; Design og arkitektur 1800-1960; Kulturteorier og visuelle kulturer; Kunsthistoriefaget idag; Affaldskultur; Den moderne og den senmoderne by; Medieæstetik: postmedialt og postæstetisk vilkår; Designhistorie, designteori og designanalyse; Digital praksis og teori.

Vejledningsområder

* Blå og grøn omstilling, resiliens, bæredygtighed, økokritik, økokunst, miljøæstetik

* Affaldskultur, miljøbevidsthed, forbrugssamfund

* Designteori og designkultur

* Bykultur, fra den moderne by via smarte byer til resiliente byer

* Kulturteori og visuel kulturteori, nytænkning af miljø, natur og materialitet

* Informationskultur og netværkssamfundet

* Digital æstetik og kommunikation

* Ny medie- og installationskunst

* Software studier, interaktionsdesigns, spil

* Teknologifilosofi og den kybernetiske tradition

* Fransk poststrukturalisme og udviklinger af eksistentiel kropsfænomenologi

* Amerikansk litteratur 1865-1940 + efter 1980

* Science fiction

Tidligere undervisning
Overbygningskurser: Medieæstetik: postmedialt og postæstetisk vilkår. Digital praksis og teori. Informationskultur. Berøring og berørthed i nutidens digitale kunst og kultur. Webdesign og netformidling. Krop, interface og kommunikation. Tværmedial Digital Æstetik: Grænseflader. Virtualitet. Terrorens kultur. Don DeLillo. Derrida og teknologien. IT og kulturformidling: Internettet. Teknologikritik i dag?

 

Primære forskningsområder

Blå og grøn omstilling i det Antropocæne. Bæredygtighed og resiliens. Resilient design og planlægning af byer, specielt kystbyer og deres forhold til det økotone og de våde relationer og elementer. Økokritik, miljøæstetik, økokunst. Designteori, designkultur, designanalyse, digitalt design.
Kulturteori og visuel kultur, informationskultur, netværkssamfundet, ny medie- og installationskunst, medieæstetik, digital teori og praksis, digital æstetik og kommunikation, webformidling, interaktionsdesign, software studier, allestedsnærværende computere, kontekstuel opmærksomhed, kunstig intelligens (AI), topologi, kompleksitet.
Fransk og tysk filosofi efter 1960, specielt poststrukturalismen og dekonstruktionens receptionshistorie i USA siden 1966.
Amerikansk litteratur 1865-1930 og efter 1980. Science fiction.

Mulige interessekonflikter

Forskningsprojektansøgninger, bedømmer, ekspertpaneler:

EU Horizon 2020

EU, Marie Curie IF SOC 2018

The Research Council of Norway, 2012, 2016, 2020, SAMKUL research program

Academy of Finland, Art Research program, 2017, 2019, 2021

 

Udvalgte publikationer

 1. Udgivet

  Throughout: Art and Culture Emerging with Ubiquitous Computing

  Ekman, Ulrik (red.), 2012, Cambridge, Mass.: MIT Press. 664 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskningfagfællebedømt

 2. Udgivet

  The Uncertain Image

  Ekman, Ulrik (red.), Agostinho, D. (red.), Thylstrup, Nanna (red.) & Veel, Kristin (red.), 29 nov. 2018, London: Routledge. 112 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskningfagfællebedømt

 3. Udgivet

  Smart City Planning: Complexity

  Ekman, Ulrik, 20 apr. 2018, I: International Journal of E-Planning Research. 7, 3, s. 1-21 21 s., 1.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 4. Udgivet

  Ubiquitous Computing, Complexity and Culture

  Ekman, Ulrik (red.), Bolter, J. D. (red.), Diaz, L. (red.), Engberg, M. (red.) & Søndergaard, M. (red.), 15 dec. 2015, New York: Routledge. 440 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskningfagfællebedømt

Udvalgte aktiviteter

 1. Censorkorpset, kunsthistorie (Ekstern organisation)

  Ekman, Ulrik (Medlem)

  20182022

  Aktivitet: Medlemskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

 2. Digital Creativity (Tidsskrift)

  Ekman, Ulrik (Redaktør)

  1 jun. 20171 okt. 2017

  Aktivitet: Peer-review og redaktionelt arbejde - typerPeer reviewer/fagfællebedømmer af manuskripterForskning

 3. EU Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie actions (Ekstern organisation)

  Ekman, Ulrik (Medlem)

  15 okt. 201815 dec. 2018

  Aktivitet: Medlemskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

ID: 12308