Torben Jelsbak

Torben Jelsbak

Lektor

Uddannelse

2008: Ph.d. i nordisk filologi fra Københavns Universitet

2005-2006: Studie- og forskningsophold ved Humboldt Universität, Berlin

2002: Cand.mag. i dansk, kunsthistorie og litteraturvidenskab, Københavns Universitet

1999-2001 Studieophold ved Université de Paris X-Nanterre og École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris

1997 BA i dansk, kunsthistorie og litteraturvidenskab, KU

Ansættelser

2015- Lektor i dansk litteratur, Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab, KU

2014-2015 Lektor i dansk litteratur og medier, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet

2012-2014 Adjunkt i dansk litteratur og medier, Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet (barselsorlov 5 måneder, januar-maj 2013)

2012 Ekstern lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU

2009-2012 Postdoc ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU

2008 Redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

2008-2009 Ekstern lektor ved Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet

2004-2008 Ph.d.-stipendiat ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
(barselsorlov 4 måneder, maj-august 2008)


Netværk og tillidsposter

  • Medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2013-
  • Medlem af Comité scientifique, Deshima. Revue d’histoire globale des pays du nord, 2010-
  • Medlem af European Network for Avant-Garde and Modernism Studies, 2009-
  • Medlem af bestyrelsen for Universitetsjubilæets Danske Samfund (UJDS), 2007-
  • Medlem af European Society for Textual Scholarship, 2004-
  • Medlem af Nordisk Netværk for Editionsfilologer, 2004-
  • Medlem af Nordic Network for Avant-Garde Studies, 2004-

Sprogkundskaber

Tysk, fransk og engelsk i skrift og tale. Passive færdigheder i norsk og svensk

ID: 3643