Tobias de Fønss Wung-Sung

Tobias de Fønss Wung-Sung

Postdoc

Jeg er historiker, og jeg arbejder primært med temaerne nationalitet og seksualitet i det 20. århundrede. Mere specifikt studerer jeg dansk-tyske kulturelle forbindelser og sociale bevægelser, queer historie i Danmark samt hiv/aids. Jeg har også en særlig interesse for queer kulturarv og arkiver. 

Jeg er for tiden (2024-2026) postdoc i et projekt, som handler om "frisind" som dansk kulturarv og dansk-tyske queer forbindelser efter Anden Verdenskrig. Projektet er finansieret af Augustinusfonden. 

Jeg har tidligere være en del af projektet "CHAD: A Cultural History of AIDS in Denmark", som er bevilget af Danmarks Frie Forskningsfond, samt arbejdet med mindretals- og grænsespørgsmål på Center for grænseregionsforskning på Syddansk Universitet. 

 

ID: 283739794