Tine Brøndum

Tine Brøndum

Postdoc

Primære forskningsområder

Jeg arbejde aktuelt på post doc projektet Refugee stories about war and welfare, der er en del af projektet Refugees’ stories and stories about refugees: Crafting new narratives of the Danish welfare state (RESTORE), der ledes af og udføres i samarbejde med Trine Øland. Projektet er påbegyndt i foråret 2021 og er støttet af Det Fri Forskningsråd. 

I min ph.d. Fortællinger mellem erindring og forventning. Selvfortællingen som meningsforhandling, forskelsmarkør og uddannelsesmotivation blandt kommende lærere (2017) analyserer jeg en række lærerstuderende selvfortællinger. Heri interesserer jeg mig for hvordan de studerende fortæller om forskellige elementer af deres skoleerindringer, livs- og læringshistorier i deres forsøg på at forstå sig selv som kommende lærere. Herunder afsøges det bl.a., hvordan de studerende skaber sammenhæng mellem erindringer og fremtidsforventninger, og hvordan de positionerer sig i relation til dominerende normer og minoritets- og majoritetsfællesskaber.

Med det afsæt er det afhandlingens formål at afsøge nye vinkler på skolens reproduktion fra et narrativt perspektiv med fokus på oplevelser af andetgørelse, kategorisering samt de normer, der omgiver skolen.

Arbejdet kombinerer narrativ hermeneutisk og poststrukturalistisk teori og afsøger bl.a. spørgsmål om, hvordan forskellige subjektpositioner bliver mulige inden for læreruddannelsens kulturelle rum og fag, og hvordan individer på forskellig vis træder ind i, afviser eller forhandler disse positioneringstilbud.

Dertil diskuterer afhandlingen med afsæt i fagmodulet KLM, aktuelle faglige og didaktiske rammer for at etablere inklusive, kulturelt mangfoldige undervisningsmiljøer på læreruddannelserne. 

En anden gren i mine interesseområder omhandler problematikker knyttet til etnicitet, religion, identitetspolitik, nationalisme og diskrimination. Dette gælder eksempelvis som det udformer sig i relation til uddannelsespolitik i splittede samfund. 

Endelig har jeg interesse i og erfaring med folkeskolen og skolepolitik i dansk og internationalt regi, herunder de seneste skolereformer samt udvikling af skolens fag og læreplaner. 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har fra 2016-2019 undervist på BA uddannelsen i Pædagogik i faget Komparativ pædagogik og globalisering samt Didaktik, curriculumteori og curriculumsociologi samt på kandidatuddannelsen i faget Anvendelse af pædagogisk viden. Derudover har jeg varetaget BA-seminar og vejledt BA-,praktik- og specialestuderende. 

Jeg har tidligere undervist i på BA og KA niveau på pædagogik på SDU, herunder bl.a. i fagene Pædagogisk teori, Interkulturel pædagogik og kommunikationsteori. 

Derudover har jeg tidligere undervist i forskellige andre sammenhænge og fora. Herunder har jeg bl.a. afholdt lærerkurser samt temadage og workshops m.m. for elever i gymnasiet og folkeskolen såvel som for universitetsstuderende. 

Endelig har jeg undervist om og udviklet undervisningmateriale om bl.a. medborgerskabsuddannelse, Holocaust, racisme, folkedrab samt menneskerettigheder. 

ID: 164257246