Tim Knudsen

Tim Knudsen

Professor emeritus

Født 1945, realeksamen 1962, 1963-1976 ansat i Københavns Kommunes socialforvaltning. Nysproglig student 1971 på aftenkursus. Cand.phil. i samfundsfag 1978, cand. mag. i 1980 med bifagseksamen i historie. Lic.adm. pol. 1985. Fra 1975 underviser ved en række højere læreanstalter, herunder Roskilde Universitetscenter, Institut for Kultursociologi, Arkitekthøjskolen og Den Socialde Højskole, København. Desuden ekstern lektor ved Institut for Samfundsfag, Københavns Universitet fra. Kandidatstipendiat her fra 1981-1985. Lektor ved Institut for Samfundsfag og Forvaltning, KU, 1985. Professor ved Institut for Statskundskab, KU, fra 1997.

Stod i spidsen for flere forskningsprojekter 1991-2000. Medlem af en række bestyrelser og udvalg, herunder Finansministeriets udvalg om forholdet mellem ministre og embedsmænd 1998.

Fagkonsulent ved Den danske Nationalencyclopædi, bidragyder også til Dansk Kvindebiografisk leksikon. Kommentator ved Kristeligt Dagblad 1994-1996 og igen fra 2006. Boganmelder ved Information 1997-2000 samt lejlighedsvist senere.

Æresbevisninger: I 2001 optaget i Det kongelige Danske Selskab for Fædrelandets historie. I 2005 hædret med "Festskrift til Tim Knudsen: Den politiske forvaltning", København: Politiske Studier. I 2008 hædret med Sven Henningsen-prisen for årets populærvidenskabelige bog: "Fra folkestyre til markedsdemokrati" København: Akademisk Forlag 2007.

ID: 5695