Thomas Balstrøm

Thomas Balstrøm

Lektor

Medlem af:

Siden 2010 har min forskning fokuseret på kortlægninger af konsekvenser af klimaforandringer, og hvordan man kan få hurtige første overblik over skybruds- og stormflodskonsekvenser. Derudover har jeg i mange år været involveret i jordbundskortlægning. Her har jeg bl.a. har fokuseret på harmoniseringen af jordbundsdata mhp. at konstruere et jordbundskort på tværs af landegrænser i EU og opbygningen af en analysedatabase for jordprofiler i EU.

P.t. (nov. 2021) er jeg involveret i CLIMACCESS projektet, hvor min komponent er at estimere konskevenserne af skybrud i Accra, Ghana. Jeg samarbejder p.t. også med GIS-firmaet Esri i USA om at dokumentere og dele et workflow om skybrudsmodellering, se Model bluespots to map flood risk. Et workflow mere til modellinger af stormflodskonsekvenser er under udarbejdelse og kan hentes på samme site i dec. 2021.

ID: 143263037