Tanya Ravn Ag

Tanya Ravn Ag

Postdoc

Mit ph.d.-projekt undersøger den kuraterede medieæstetiks rolle i byrummet, herunder kurateringsdiskurser med urban digital kunst og især med tendensen til "spektakularisering" af moderne storbyer for øje. Projektet forholder sig blandt andet til hvordan digitale teknologier præger moderne byers arkitektoniske former og visuelle kultur og hvilken rolle kuraterede initiativer med digital, visuel mediekunst spiller i forhold til byudviklingsdiskurser og kulturelle debatter. Det søger således at svare på en ny tendens og opmærksomhed i vores visuelle urbane kultur, i krydsfeltet mellem kunst, arkitektur og byrumsstudier, og på et stigende behov for kvalificering af det kuraterede billedes rolle, motiver og muligheder i lyset af vores menneskelige erfaringsdannelse og urbane, kulturelle udfordringer.

Interesseområder

Urban medieæstetik
Kuratering
Digital kunst
Affektiv tilskueroplevelse
Skærmen som kunstnerisk platform
Mediearkitektur

ID: 40135349