Tanja Xenia Pedersen

Tanja Xenia Pedersen

Lektor


Uddannelse

 • 2011/12 Afsluttet kurserne: ‘Lyst til ledelse’, og ’Adjunktpædagogikum’.
 • 2009/10 Afsluttet kurset: ’Projektledelse for forskere modul I and II’. Certificeret til at undervise på engelsk (COME-certifikation)
 • 2004 Ph.d., Molekylær biologi, Københavns Universitet
 • 1999 Cand. Scient., Biologi-Molekylær biologi, Aarhus Universitet*

Ansættelser

 • Nuværende Adjunkt (fast ansat), Professor Lars Bo Nielsens laboratorium, Biomedicinsk Institut, Afd. For Hjerte- og kredsløbsforskning, Københavns Universitet.
 • 2009 – 2011 Postdoc., Professor Lars Bo Nielsens laboratorium, Biomedicinsk Institut, Afd. For Hjerte- og kredsløbsforskning, Københavns Universitet.
 • 2005 - 2009 Post. Doc., Professor Lars Bo Nielsens laboratorium, Klinisk Biokemisk Afd. Rigshospitalet, København.
 • 1999 - 2004 Cand.Scient. & Ph.D. studerende, Finsen Laboratoriet, Rigshospitalet, København.
 • 1997-1999 Speciale studerende & forskningsassistent, Steffen Junkers laboratorium, Institut for human genetik, Aarhus Universitet.


Vejledning

 • Nuværende Daglig vejleder/medvejleder for 4 PhD studerende.
 • 2011-12 Specialevejleder (humanbiologi & molekylær biomedicin).


Forskningsadministration og organisering af kurser

 • 2014 Chairperson for session (‘Inflammation and Vascular Biology’) ved ‘20th annual Scandinavian atherosclerosis conference’, Humlebæk, Danmark.
 • 2011/12/13 Co-organisatør: ’Cardiovascular Research Seminars’ (PhD kursus) efterår 2011; forår & efterår 2012 og efterår 2013.
 • 2011/12/13 Co-organisatør: ‘Cardiovascular Physiology’ (PhD kursus), august 2011 & september 2012 og 2013.
 • 2012 Opponent, PhD afhandling, Leiden Universitet, Holland.
 • 2011 Formand for PhD bedømmelsesudvalg, Københavns Universitet.
 • 2011 Chairperson for session (‘Inflammation and Vascular Biology’) ved ‘17th annual Scandinavian atherosclerosis conference’, Humlebæk, Danmark.


Priser

 • 2011 Poster award, 76th European Atherosclerosis Society Congress, Gøteborg, Sverige.
 • 2009 ‘Young investigator award’, 32nd European Lipoprotein Club meeting, Tutzing, Tyskland.
 • 2007 ‘Young Scientist of the year’, Rigshospitalet, København.

Uddannelse

Cand. Scient., PhD, Molekylærbiologi

ID: 10846695