Svend Christensen

Svend Christensen

Institutleder

Svend Christensen er uddannet agronom (1988) og Ph.d. (1993) fra Den Kgl. Veterinærhøjskole. Han har som forsker været koordinator for mere end 10 store forskningsprojekter, før han i 2001 blev forskningsdirektør for Afdeling for Jordbrugsteknik, Danmarks JordbrugsForskning. Svend Christensen har været professor og institutleder ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet siden 2008.

Primære forskningsområder

Forskningen koncentrer sig om følgende hovedområder:

  • Dyrkningspraksis med fokus på konkurrence imellem afgrøder og ukrudtsplanter.
  • Modellering af afgrøde vækst og udbytte
  • Ukrudtbiologi og -bekæmpelse
  • Præcisionslandbrug og teknologiudvikling

Netværk og Medlemskaber

Svend Christensen er formand for arbejdsgruppen Site Specific Weed Management i European Weed Research Society (EWRS), hvor han også er medlem af den videnskabelige komite. Han koordiner det Nordiske Plant Phenotyping Nteværk (NPPN) og er med i redaktionsgruppen for tidsskriftet Journal of Precision Agriculture. Derudover var han gennem en årrække medlem af Det Frie Forskningsråd for Teknologi og Produktion.

 

ID: 6086732