Sten Ebbesen

Sten Ebbesen

Professor emeritus

Født 1946.

Studier i klassisk filologi, nygræsk og russisk ved Københavns Universitet 1964-72 og Thessaloniki Univ. 1966-67. Cand. art. i nygræsk 1968 fra Kbhv. Univ. Cand. mag. i klassisk filologi 1972 sammesteds. Dr. phil. 1981 sammesteds. Fil. dr. h.c. Göteborg 2013; dr. h.c. Bologna 2020.

Ansat ved  Københavns Universitet siden 1972, 1972-91 ved Institut for græsk og latinsk Middelalderfilo­lo­gi, fra 1992 ved Institut for græsk og latin, fra 2004 ved Saxo-instituttet (kandidatstipendiat 1972-73, adjunkt 1973-76, lektor 1976-91, docent 1991-2011, professor mso 2011-2016, derefter prof. em). Institutbestyrer 1982-86 og 1989-92. Institutleder 1993-1999.

Medarbejder ved Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi siden 1966; hoved­redaktør siden 1982. Redaktør af Cahiers de l'Institut du moyen-âge grec et latin siden 1982. Ledende udgiver af Johannes Buridanus' Summulae (1994-). Konsulent for tidsskrifterne Medieval Philosophy and Theology (1989-); Didascalia (1995-); Bochumer philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter (1996-)

Medlem af Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (1973-, 1982-2012 formand for selskabets kommission for trivium, bestyrelsesmedlem 1992-2002), Platon­selskabet (1979-), Det danske Sprog- og Litteraturselskab (1977-), Society for Medieval & Renaissance Philosophy (ca. 1984-), Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning (1985-, formand 1990-93), The Buridan Society (1986-, se­kre­tær), Kongelige Danske Viden­skabernes Selskab (1989-; mdl. af sammes forskningspolitiske udvalg 1992-99). Medlem af kommissionen for "Aristoteles Latinus" under Union Académique (2004-). Medlem af Academia Europaea 2014. Æresmedlem af Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale 2020.

I lærerstaben for "Summer Institute on Medieval Philosophy", Cornell juli-august 1980. Talrige foredrag som inviteret taler ved kongresser og symposier. Gæsteforsker (2 uger) ved Kyoto Universitet 1990, École Pratique des Hautes Études, Paris (2 md.) 1991.  Arrangør (s.m. N.J.Green-Pedersen) af 6th European Symposium on Medieval Logic and Se­mantics, Oxford 1983.  Medlem af program­komité for Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale's verdenskongres i Helsinki 1987.  Arrangør af dansk-græsk symposium om middelalderfilosofi, Athen 1993; af symposiet "The Copenhagen School of Medieval Philosophy", København 1996; af symposiet "John Buridan and Beyond. The Language Sciences 1300-1900", København 2001: af "Categories and Transmission of Knowledge", København 2008.

Formand for styrelsen for Nordisk Netværk for Ph.D.-uddannelse i Græsk og Latin (1994-1998). Deltager i flere nordiske filosofihistoriske netværk; i styrelsen for ESF-netværket "Early modern thought: reconsidering the borderline between the Middle Ages and Modern Times" 1998-2001. 2000-2005 deltager i projekt Sophismata med sæde i Genève og finansieret af det schweiziske forskningsråd. 2006 - ultimo 2008 deltager i netværket The Categories primært finansieret af Australian Research Council. 2007-09 leder af FKK-finansieret projekt "Information og idéers bevægelighed" s.m. David Bloch.

Fra 1.4.2009 til 2016 leder af Center for den Aristoteliske Tradition, som 2009-2012 gennemførte projektet "Filosofihistorien vendt på hovedet" finansieret af Velux-fonden med samfinansiering fra Saxo-Instituttet (øvrige deltagere:  David Bloch, Jakob Leth Fink og Heine Hansen). 2010-2013 var desuden Ana María Mora-Márquez tilknyttet centret, aflønnet af Carlsbergfondet.

Fra 1.1.2013 til primo februarii 2020 deltager i projektet Representation and Reality under ledelse af Christina Thomsen Thörnqvist, Göteborg.

Adskillige gange konsulent for udenlandske forskningsråd (bl.a. USAs National Endowment for the Human­i­ties, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fonds national suisse de la recherche scientifique og Finlands Akademi).

Siden 1981 med-vejleder for adskillige udenlandske Ph.D.-studerende fra USA, Sydamerika, Japan og Europa, hvoraf flere har haft lange studieophold i København.

Hædret med festskriftet Logic and Language in the Middle Ages, A Volume in Honour of Sten Ebbesen, udgiveat af J.L. Fink, H. Hansen & A. M. Mora-Márquez,Investigating Medieval Philosophy 4. Brill: Leiden-Boston 2013.

Tildelt Einar Hansens Legat for fremragende humanistisk forskning 1991, Gad Rausings Pris for framstående humanistisk forskargärning 2017.

Over 300 faglige publikationer, langt de fleste om græsk eller latinsk filosofi fra senantikken eller middelalderen filosofi og med karakter af grundforskning. Dertil kommer lærebøger i græsk og latinsk sprog mm., som kun har cirkuleret internt på København Universitet.

En komplet publikationsfortegnelse kan ses i det engelsksprogede curriculum vitæ.

 

Sprogkundskaber

Taler dansk, engelsk, nygræsk, tysk og fransk samt noget italiensk, et fejlbehæftet svensk, en anelse spansk og en anelse russisk.

Læser de talte sprog samt oldgræsk, latin og nederlandsk.

 Skriver dansk, engelsk, nygræsk, tysk, latin, og et fejlbehæftet fransk.

Uddannelse

cand. mag. (klassisk filologi) et art. (nygræsk); dr. phil.

ID: 3321