Steen Treumer

Steen Treumer

Professor

Uddannelse

1999 Ph.d. Baseret på afhandlingen "Ligebehandlingsprincippet i EU's udbudsregler". Afhandlingen førte til tildelingen af Spar Nord Fondens Forskningspris i 2000. Prisen tildeles en forsker på Aalborg Universitet, der har afsluttet et særlig excellent forskningsprojekt. Det prisbelønnede projekt udvælges af et sagkyndigt udvalg og modtager 250.000 kr. til videre forskning. 

1992 Master of European Judicial Studies (LL.M.) En efteruddannelse i EU-ret udviklet af European Institute of Public Administration, Maastricht, Holland i samarbejde med flere universiteter.   

1990 Juridisk kandidateksamen (cand. jur.), Aarhus Universitet.

Ansættelse

2009-           Professor i udbudsret og privatiseringsret, Det Juridiske Fakultet,
                   Københavns Universitet

2007-2009    Professor med særlige opgaver i EU-udbudsret, Juridisk Institut,
                   Handelshøjskolen - Copenhagen Business School

2005-2009    Institutleder, Juridisk Institut, Handelshøjskolen -
                   Copenhagen Business School  

2001-2007    Lektor i Erhvervsret, Juridisk Institut, Handelshøjskolen -
                   Copenhagen Business School

2001            Lektor i Erhvervsret, Aalborg Universitet

1999-2001    Adjunkt i Erhvervsret, Aalborg Universitet

1996-1999    Kandidatstipendiat, Aalborg Universitet

1995-1996    Dommerfuldmægtig, Sø- og Handelsretten, København

1992-1995    Lecturer i EU-ret, European Institute of Public Administration, Maastricht,
                   Holland og Luxembourg

1990-1991    Dommerfuldmægtig, Retten i Odense

Visiting scholarships o.lign.

2001            University of California, Berkeley, USA

Forskningsledelse   

Steen Treumer har en omfattende og varieret erfaring med forsknings- og projektledelse både som institutleder og som individuel forsker. 

Siden 2006 har han været Assistant Editor ved det internationalt anerkendte fagtidsskrift "Public Procurement Law Review".

Redaktør af den internationale bogserie European Procurement Law Series, DJØF Publishing sammen med professor Roberto Caranta, Universitetet i Torino, Italien (serien er grundlagt i 2009).

Ph.d.-vejledning

Steen Treumer har indtil for nylig været bivejleder for Carina Risvig Hansen, CBS, der forsvarede sin afhandling "Contracts not covered or not fully covered, by the Public Sector Directive" i foråret 2012. 

Eksterne bevillinger 

2008-2010:   EU Asia Inter-University Network for Teaching and Research in Procurement Regulation, Europa-Kommissionen, ca. 6 mio DKK. Medansøger og blandt projektlederne i konsortiet bag projektet.

Andre aktiviteter  

Medlem af Klagenævnet for Udbud siden 2012

Formand for Dansk Forening for Udbudsret

Har været blandt talerne i talrige nationale og internationale udbudskonferencer i Europa og har desuden givet en række gæsteforelæsninger ved udenlandske universiteter.

Involveret i konsulentvirksomhed og efteruddannelse. Steen Treumer har rådgivet i relation til en lang række udbudssager, der har verseret ved Klagenævnet for Udbud og de ordinære domstole i Danmark samt lejlighedsvis i udenlandske udbudssager

ID: 12343092