Steen Holger Hansen

Steen Holger Hansen

Vicestatsobducent

Curriculum vitae

Steen Holger Hansen

Indholdsfortegnelse

  

Eksaminer og postgraduate ansættelser:

  

Eksaminer...........................................      Mat./fys. studentereksamen, Roskilde Katedralskole, 1976.

 

Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet, sommeren 1983.

 

Postgraduate ansættelser

 

15.6-31.7.83      vik. f. res.læge                                 Rigshospitalet                                 håndkir. afd                                      1md

1.8.83-31.5.84   vik. f. res.læge                                 Maribo Sygehus                             kirurgisk afd                                   10md

1.6.-30.11.84     turnuslæge                                       Maribo Sygehus                             medicinsk afd                                  6md

1.12.84-31.12.85 res.læge                                         Maribo Sygehus                             kirurgisk afd                                   13md

1.1.-30.6.86       res.læge                                            Centralsgh. Nykøbing F                patologisk afd                                  6md

1.7.-31.7.86       vik. f. res.læge                                 Maribo Sygehus                             kirurgisk afd                                     1md

1.8.86-30.4.89   1. res.læge                                        Centralsgh. Nykøbing F                patologisk afd                                33md

1.5.89-30.4.91   res.læge                                            Bispebjerg Hospital                       patologisk afd                                24md

1.5.-30.9.91       praksisres.læge                               Maribo                                             alm. medicin                                     5md

1.10.91-30.9.92                             res.læge                                            Hvidovre Hospital                         patologisk afd                                12md

1.10.92-30.4.93                             vik. f. 1. res.læge                            Hvidovre Hospital                         patologisk afd                                  7md

1.5.93-31.1.94   lægevikar                                         Retsmed. Inst., Retspatologisk afd, København                                9md

1.2.94-31.8.96   1. res.læge                                        Hillerød Sygehus                            patologisk afd                                31md

1.9.96-31.1.98   1. res.læge                                        Slagelse Centralsgh.                      patologisk afd                                17md

1.2.98-30.4.99   forskningsass                                  Retsmed. Inst., Retspatologisk afd, København                              15md

1.5.99-30.4.07   speciallæge, A-TAP                       Retsmed. Inst., Retspatologisk afd, København                              96md

1.5.07-                overlæge                                          Retsmed. Inst., Retspatologisk afd, København

 

Samlet ansættelse per 31.12.09

                                                                 retspatologi..................... 152 md

                                                                                       patologi........................... 130 md

                                                                 kirurgi.............................    25 md

                                                                 medicin...........................      6 md

                                                                 alm. medicin...................      5 md

 

  

Autorisationer og anden lægelig erhvervserfaring:

  

Autorisationer:                       Tilladelse til selvstændigt virke som læge, 21.2.1985.

                                            Speciallægeanerkendelse i patologisk anatomi, 5.9.1995.

                                            Speciallægeanerkendelse i retsmedicin, 2008

 

Anden lægelig erhvervserfaring

                                           

Siden 1.6.1988-30.4.2007 læge ved politigården i Nykøbing Falster, specielt med henblik på klinisk undersøgelse af detentionsanbragte, udtagning af blodprøver samt udfærdigelse af politiattester.

 

Fra august 1988 til marts 1991 og i februar 2001 i perioder vikar for embedslæge Embedslægeinstitutionen for Storstrøms Amt, specielt i forbindelse med retslægelige ligsyn.

                                           

Marts 1997, marts 1999 og juni 2001 vikar for embedslæge, Embedslægeinstitution for Vestsjællands amt.

 

Fra 5.7. til 22.8.1993 og siden 1.5.1998 i perioder vikar for lægelig referent i Retslægerådet. Juni 2002 - Marts 2008 fast ansat.

 

Obduktionsarbejde for ICTY i Kosovo på opdrag af FN, udsendt af udenrigsministeriet, september 2000.

 

Obduktionsarbejde for CIFA i Kosovo, maj 2002.

 

Siden november 2002 læge ved Storstrøms Statsamt med henblik på udtagning af blodprøver i faderskabssager.

 

DVI arbejde for den danske ID-gruppe efter Tsunami katastrofen, 26.12.04 i Thailand, december/januar, marts og maj 2005.

 

Obduktionsarbejde og findestedsundersøgelse for Statsadvokaten for særlige internationale straffesager i Rwanda, juli 2006

 

Konsulent for Copenhagen Contractors i forbindelse med oprettelse af morgue faciliteter på Kandahar Airfield, Afghanistan, januar 2008

 

 

 

 

 

Deltagelse i kurser, møder, kongresser og anden supplerende undervisning:

 

Postgraduate kurser i DSPAC regi:

 

1                    Histologisk diagnostik af sygdomme i miltens røde pulpa og knoglemarv, 1987.

2                    Histologisk diagnostik af reaktive versus neoplas. forandringer i lymfatisk væv, 1988.

3                    Morfometri, 1989.

4                    Nyere teknikker i patologien samt granulomatøse sygdomme, 1989.

5                    AIDS-kursus, 1990

6                    Borderline tilstande, 1990

7                    Hepatologi, 1991.

8                    Neonatal patologi, 1992.

9                    Rheuma-patologi, 1992.

10                  Endokrinpatologi, 1993.

11                  Inflammatoriske lungesygdomme, 1993.

12                  Mammapatologi, 1994.

13                  Oral patologi, 1994.

14                  Tumors of the central nervous system and peripheral nerves, 1995.

15                  Testispatologi, 1996.

16                  Solide børnetumorer, 1997

17                  Diagnostisk opdateringskursus II, 1997.

18                  Salivary gland and upper respiratory tract tumours, 1998.

19                  Infektionspatologi, 1999

20                  Uro-onkologisk patologi, 1999

21                  Gastrointestinal patologi, 2000

22                  Lymfomdiagnostik, 2000

23                  Leverpatologi, 2002

24                  Serøse membraners og mediastinums patologi, 2003

25                  Gastroenterological Pathology, 2004

26                  Update on Soft Tissue Tumour Pathology, 2004

27                  Haematopathology, 2005

28                  Pathology of the pancreas and biliary tract, 2006

 

 

Kurser i Dansk Selskab for Retsmedicin regi:

 

1                    Personundersøgelser, 1995.

2                    Dødelige trafikulykker, 1996.

3                    Infektionssygdomme, 1997.

4                    Drab, 1998.

5                    Alkohol, 1999

6                    Vold mod halsen, 2000

7                    Klinisk retsmedicin I, 2001

8                    Overgreb mod børn, 2002

9                    Retskemi, 2003

10                  Selvmord - Forskellige aspekter, 2004

11                  Skudlæsioner i retsmedicinsk perspektiv, 2005

12                  Identifikation, 2006

13                  Imaging in Forensic Medicine, 2007

14                  Drab, 2008

15                  Utilsigtede hændelser, 2009

 

 

Andre kurser og seminarer:

 

1                    Perinatal pathology course, Manchester, 1999

2                    Barns rettssikkerhet, Oslo, 1999

3                    Seksuelle overgreb mod børn og unge, København, 2001                 

4                    Basic Forensic Pathology, Bethesda, Maryland, 2001

5                    Better death scene investigations in sudden unexpected infant death, Oslo, 2002

6                    Workshop, an update in sudden infant death syndrome, Montpellier, 2002

7                    Pre congress course, SIDS-Forensic and Paediatric Pathology, Oslo, 2003

8                    Diagnostic criteria for SIDS, Oslo, 2003

9                    Meeting on sudden infant death 2004, Oslo, 2004

 

 

DSPACs årsmøder:

 

1                    Svendborg, 1987.

2                    Århus, 1988.

3                    Sønderborg, 1989.

4                    Helsingør, 1990.

5                    Roskilde, 1992.

6                    Københavns amt, 1994.

7                    Randers, 1995.

8                    Næstved, 1997.

9                    Ålborg, 1998.

10                  Slagelse, 1999

11                  Viborg, 2000

12                  København, 2001

13                  Århus, 2002

14                  Bispebjerg, 2003

15                  Kolding (Odense), 2004

16                  Odense, 2006

 

Kongresdeltagelse:

 

1                    XV European congress of pathology, København, 1995.

2                    XIV Nordiske kongres i Retsmedicin, Reykjavik, 2000

3                    Nordisk state-of-the-art konferanse om spedbarnsdød, Oslo, 2000

4                    4th Congress of the Baltic Medico-Legal Association, Tartu, Estland, 2001

5                    16th meeting of the IAFS, Montpellier, 2002

6                    10th ESPID Congress, Oslo, 2003

7                    17th meeting of the IAFS, Hong Kong, 2005

8                    XVI Nordiske kongres i Retsmedicin, Turku, 2006

9                    18th meeting of the IAFS, New Orleans, 2008

 

Videnskabeligt arbejde, artikler:

  

Publicerede

 

 • 1. Blæretumorer på Vestlolland. Kolstad H, Jørgensen N, Hansen SH og Jensen PB. U.f.læger, 1991: 5; 353-355.

 

 • 2. Ekstrakardiale rabdomyomer. Hærslev T, Hansen SH og Andersen CB. U.f.læger, 1992: 29; 2030-2032.

 

 • 3. Bone marrow haemosiderin iron and serum iron status markers in small cell carcinoma of the lung. Milman A, Mellemgaard A, Hansen SH og Dombernowsky P. Int J Oncol 3: 29-32, 1993.

 

 • 4. Delayed onset of fatal thrombotic embolus after whiplash injury. Viktrup L, Knudsen GM og Hansen SH. Stroke 26: 2194-2196, 1995.

 

 • 5. Radiation-associated angiosarcoma of the small bowel. Multiploidy related to the clinical course. Hansen SH, Holck S, Flyger H og Tange UB. Apmis 104: 891-894, 1996.

 

 • 6. Lung hypoplasia - a possible teratogenic effect of valproate: Janas MS, Arrøe M, Hansen SH og Græm N. Apmis 106: 300-304, 1998.

 

 • 7. Evaluation of cardiac troponin I immunoreaktion in autopsy hearts - A possible marker of early myocardial infarction. Hansen SH og Rossen K. Forensic Sci Int. 99: 189-196, 1999.

 

 • 8. Identifikation af forkullet kvindelig fundet i skov. Sejersen B, Hansen SH og Lynnerup N. Kongresrapport, XIV Nordiske kongres i Retsmedicin, Reykjavik, 2000

 

 • 9. Dødstidsbestemmelse ved hjælp af mugplet. Hansern SH og Frisvad JC. Kongresrepport, XIV Nordiske kongres i Retsmedicin, Reykjavik, 2000

 

 • 10. Manglende larynxcrepitation - et klinisk tegn på strangulation. Hansen SH. Kongresrapport, XIV Nordiske kongres i Retsmedicin, Reykjavik, 2000

 

 • 11. Retsmedicinsk arbejde i Kosova i 2000. Hougen HP, Franzmann M, Hansen SH, Knudsen PT og Morild I. Scan J Forensic Sci Vol. 6: 100-01, 2000

 

 • 12. Retsmedicinsk samarbejde mellem Danmark & Estland. Hougen HP, Franzmann M, Hansen SH og Müller IB. Scan J Forensic Sci Vol. 7: 12-13, 2001

 

 • 13. Examination of sexually abused children in east Denmark 1995-2000. Franzmann M, Hansen SH, Kringsholm B og Haugen HP. Med Leg Balt Vol. 13: 116-19, 2001

 

 • 14. Sexual assault patterns - clinical examination of one thousand victims in a twenty-five years period. Hansen SH og Franzmann M. Med Leg Balt Vol. 13:107-10, 2001

 

 • 15. Laryngeal Crepitus: An Aid to Diagnosis in Non-fatal Strangulation. Hansen SH.

Med Sci Law Vol. 41, 284-6, 2001

 

16.              Luftemboli. Prøvetagning, analyse og resultatvurdering. Felby S og Hansen SH. Scan J Forensic Sci. Vol 8, 31-37, 2002

                     

17.                 Applications of thiopropyl sepharose 6B for removal of PCR inhibitors from DNA         extracts from different sources.  Sørensen E, Hansen SH, Eriksen B og Morling N. Int J Legal Med 117:245-247, 2003

 

18.                 Ny uddannelse i retsmedicin i Danmark Leth PM, Banner J, Hansen SH, Haugen HP og Knudsen PT. Proceeding, Scan J Forensic Sci Vol 9 suppl. 1 13-15, 2003

 

Posters:       

 

 • 1. Immunohistokemisk påvisning af chlamydia trachomatis. Hansen SH, Balslev E, Lyon H og lab. Lyngvig T. DSPAC's årsmøde, Københavns amt, 1994.

 

 • 2. Sampling and analyses of "gasses" from corpses. Feldby S, Kringsholm B og Hansen SH. XII Nordiske kongres i retsmedicin, Lillehammer, 1994.

 

 • 3. Conusnært medullært infarkt. MR-scanning korreleret til de histopatologiske forandringer. Hansen SH, Nielsen H og Laursen H. DSPAC's årsmøde, Randers, 1995.

 

 • 4. Adenomyoepithelial proliferations of the mammary duct mimicking carcinoma. Ingeholm P, Hansen SH og Holck S. DSPAC's årsmøde, Randers, 1995.

 

 • 5. Stråleinduceret angiosarkom i tyndtarmen. Hansen SH, Holck S, Flyger H og Tange UB. DSPAC's årsmøde, Århus, 1996.

 

 • 6. Lung hypoplasia - a possible teratogenic effect of valproate. Janas M, Arrøe M, Hansen SH og Græm N. DSPAC's årsmøde, Næstved, 1997.

 

 • 7. Virus-associeret hæmofagocytisk syndrom. Hansen SH, Nickelsen T og Lauritzen AF. DSPAC's årsmøde, Næstved, 1997

 

 • 8. Immunhistokemisk undersøgelse af troponin I-ekspressionen ved tidlige myokardieinfarkter - en mulig metode til forbedret diagnostik. Hansen SH og Rossen K. XIII Nordiske kongres i retsmedicin, Odense, 1997 samt DSPAC's årsmøde, Ålborg, 1998

 

 • 9. Sudden infant death following pivampicillin treatment in a patient with carnitine transporter deficiency. Christensen E, Holm J, Hansen SH, Sørensen N, Nezu J, Tsuji A og Skovby F. XIII Int congress of Inborn Errors of Metabolism, Cardif, 2000

 

 • 10. Identifikation af forkullet kvindelig fundet i skov. Sejersen B, Hansen SH og Lynnerup N. XIV Nordiske kongres i Retsmedicin, Reykjavik, 2000

 

 • 11. Dødstidsbestemmelse ved hjælp af mugplet. Hansen SH og Frisvad JC. XIV Nordiske kongres i Retsmedicin, Reykjavik, 2000

 

 • 12. Manglende larynxcrepitation - et klinisk tegn på strangulation. Hansen SH. XIV Nordiske kongres i Retsmedicin, Reykjavik, 2000

 

 • 13. Examination of sexually abused children in east Denmark 1995-2000. Franzmann M, Hansen SH, Kringsholm B og Haugen HP. 4th Congress of the Baltic Medico-Legal Assiciation, Tartu, Estland, 2001

 

 • 14. Sexual assault patterns - clinical examination of one thousand victims in a twenty-five years period. Hansen SH og Franzmann M. 4th Congress of the Baltic Medico-Legal Assiciation, Tartu, Estland, 2001

 

 • 15. Death by a mil. Hansen SH, Sejrsen B og Lynnerup N. 16th meeting of the IAFS, Montpellier, 2002

 

 • 16. Accidental suffocation from an anti-allergen quilt. Hansen SH. 10th ESPID Congress, Oslo, 2003

 

 • 17. Ny uddannelse i retspatologi og klinisk retsmedicin i Danmark Leth PM, Banner J, Hansen SH, Haugen HP og Knudsen PT. XV Nordiske kongres i Retsmedicin, Umeå, 2003

 

 • 18. Probable Trichinosis in a Greenland Child Mummy. Lynnerup N, Hansen SH, Kapel C og Schmidt S. Paleopathology Association Meeting, Tampa, USA, 2004

 

 • 19. Probable Trichinosis in a Greenland Child Mummy. Lynnerup N, Hansen SH, Kapel C og Schmidt S. 5th World Congress On Mummy Studies, Torino, 2004

 

 • 20. Forensic Aspects on Harpoons - Toy or weapon, Hansen SK og Hansen SH, XVI Nordiske kongres i Retsmedicin, Turku, 2006

 

 

Foredrag:

 

 • 1. "Det sker stadigvæk", ikke erkendte tilfælde af tuberkulose diagnosticeret ved obduktion. Hansen SH og Friis M. Staff-meeting, Bispebjerg Hospital, 1991.

 

 • 2. Multiple pulmonale kondrohamartomer, Domingues H, Hansen SH, Hariri J og Pless S. Dansk Lungemedicinsk Selskab, 1995.

 

 • 3. Metastaserende lobulært mammakarcinomer simulerende primære gastrointestinale karcinomer. Hansen SH. Staff-meeting, Hillerød Sygehus, 1995.

 

 • 4. "Erklæring vedrørende dødsfald" - ikke kun en obduktionsbegæring. Hansen SH. Staff-meeting, Hillerød Sygehus, 1996.

 

 • 5. Hospitalsobduktioner - Muligheder og begrænsninger. Andreassen JC og Hansen SH, Steff-meeting, Centralsygehuset i Slagelse, 1997.

 

 • 6. Erfaringer med torturundersøgelser i København, 1993-2000. Hansen SH. Videnskabeligt årsmøde, Dansk Selskab for Retsmedicin, København, 2001

 

 • 7. Removal of PCR inhibitors with Thiopropyl Sepharose 6B from a thighbone found after four years in seawater. Sørensen E, Hansen SH, Eriksen B og Morling N, ISFG, Münster, 2001.

 

 • 8. En retsmediciners arbejde og funktioner. Nye tiltag med undersøgelse af børn og børnedødsfald. Hansen SH. Foreningen af Statsadvokater og VAS, årsmøde Kolding, 2004

 

 

 • 9. Torture victims examined at the Institute of Forensic Medicine, University of Copenhagen, 1995 - 2004, Hansen SH, 17th meeting of the IAFS, Hong Kong, 2005

 

 • 10. Retsmediciner i arbejde - fornemmelse for brændpunkter, Hansen SH, Det Medicinske Selskab i København, 2005

 

 • 11. Thai Tsunami, Retspatologi. Hansen SH, Dansk Retsodontologisk Forening - Novemberkursus, 2005

 

 • 12. Torture victims examined at the Institute of Forensic Medicine, University of Copenhagen, 1995 - 2005, Hansen SH, XVI Nordiske kongres i Retsmedicin, Turku, 2006

 

  

  

  

  

  

Undervisning:

  

 • 1. Ekstern underviser ved sygeplejeskolen, Nykøbing Falster i fagene anatomi/fysiologi samt medicin og kirurgi. Herunder udfærdiget eksamensopgaver og afholdt mundtlig eksamen, 1985 - 87.

 

 • 2. Tutor for introduktionreservelæge ved patologisk afdeling, Hillerød Sygehus, 1994 - 96.

 

 • 3. Ekstern underviser ved sygeplejeskolen, Hillerød Sygehus, 1994 - 96.

 

 • 4. Ekstern underviser ved social- og sundhedsassistentskolen skolen i Dianalund, 1997 - 00

 

 • 5. Underviser på Politiskolens kursus: videregående efterforskning, siden 1998.

 

 • 6. Underviser / forelæser i retsmedicin, 12. semester, Københavns Universitet, siden 1998, eksaminator siden 2004.

 

 • 7. Underviser ved det retsmedicinske samarbejde mellem Danmark og Estland, Tartu, 2000.

 

 • 8. Underviser ved kurset "Vold mod halsen", Dansk Selskab for Retsmedicin, København, 2000.

 

 • 9. Ekstern underviser af turnuslæger, Centralsygehuset i Nykøbing Falster, siden 2001

 

 • 10. Underviser ved kurset "Overgreb mod børn", Dansk Selskab for Retsmedicin, Odense, 2002.

 

 • 11. Underviser ved kurset " European Post-Graduate Diploma in Forensic Medicine" for UNMIK, Pristina, Kosovo, 2003.

 

 • 12. Tutor for læger i introduktionsstilling ved Retspatologisk afdeling, Retsmedicinsk Institut, København, siden 2003.

 

 • 13. Vejleder ved OSVAL 1 og 2 samt censor ved OSVAL 1 ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet, siden 2003.

 

 • 14. Delkursusleder, Retsmedicin for uddannelsessøgende i speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi og cytologi, siden 2005

 

 • 15. Underviser og medarrangør ved kurset "Identifikation", Dansk Selskab for Retsmedicin, København, 2006.

 

 • 16. Underviser ved kurset "Drab", Dansk Selskab for Retsmedicin, Århus, 2007.

 

 • 17. Underviser ved international workshop "The Istanbul protokol: Examination of Torture Victims. Lima, Peru, 2008.

 

 • 18. Delkursusleder, Læsionspatologi, speciallægeuddanelsen i retsmedicin, 2009

 

 • 19. Uddannelsesansvarlig overlæge, speciallægeuddanelsen i retsmedicin, 2009

 

 

Undervisning, kursusdeltagelse:

  

1.                   Pædagogik for patologer, Odense 2006

2.                   Pædagogik for patologer, videregående, Odense 2007

                     

  

Administrativ erfaring:

  

Tillidsposter:

 

 • 1. Tillidsmandssuppleant, kirurgisk afdeling, Maribo Sygehus, 1985.

 

 • 2. Reservelægerådsmedlem, Maribo Sygehus, 1985.

 

 • 3. Tillidsmand, patologisk afdeling, Hillerød Sygehus, 1994 - 96.

 

 • 4. Reservelægerådsmedlem, Hillerød Sygehus, 1994 - 96.

 

 • 5. LSU-medlem, patologisk afdeling, Hillerød Sygehus, 1994 - 96.

 

 • 6. Medlem af uddannelsesudvalget, Dansk Selskab for Retsmedicin, 2000 - 06

 

 • 7. Medlem af bestyrelsen samt bestyrelsens medlem i uddannelsesudvalget, Dansk Selskab for Retsmedicin, 2006

 

 

 

 

Kurser:

 

 • 1. DADL's tillidsmandskursus, 1985.

 

 • 2. Frederiksborg Amts samarbejdsudvalgskursus, 1995.

 

 

 

Igangværende projekter:

 

 • 1. Metabolisk screening ved pludselig uventet død i barnealderen og ved mistanke om shaken baby syndrom. Simonsen H, Jensen UG, Nørgaard-Petersen B, Skovby F, Christensen E og Hansen SH

 

 • 2. Undersøgelse af forekomst af hereditær hæmochromatose på et obduktionsmateriale. Simonsen K et al.

 

 • 3. Bedsharing, Death-Scene Investigation and SIDS / SUDI. Hansen SH

 

 • 4. Spædbørnsdødsfald i østdanmark, populationsus. For årene 1995 til 2002, inc metabolisk og genetisk vurdering. Hansen SH, Simonsen H og Christensen M.

 

 • 5. Clinical forensic examination of victims of torture. Copenhagen 1995 - 2005.

 

 • 6. Immunohistokemisk farvemetode til differentiering mellem spermatogonia Ad og Ap, samt evaluering af spermatogonia Ad i ikke-descenderede testikler. Kvist K, Cortes D, Thorup J, Hansen SH, Jakobsen GK og Petersen BL.

 

ID: 10652043