Sonja Breinholst

Sonja Breinholst

Lektor

Medlem af:

  Træffetid: Torsdage kl. 13-14

  Født i 1983. Færdiguddannet som cand.psych. fra KU i 2008. Klinisk psykolog på Center for Kognitiv Terapi, Psykiatrisk Center Sankt Hans 2008-2011, hvor jeg blev autoriseret i 2010, samt specialist i kognitiv adfærds terapi. Jeg opnåede min Ph.d. grad i 2017 ved Center for Angst på KU, hvor jeg undersøgte betydningen af forældreadfærd og tilknytning i forhold til udvikling og vedligeholdelse af angst hos børn.

  Ansat som lektor i klinisk børnepsykologi samt leder af Center for Angst. Her varetager jeg videreefteruddannelse, opkvalificering samt supervision af psykologer og andre faggrupper inden for områderne angst og depression hos børn, unge og familier, kognitiv adfærdsterapi samt tidlig opsporing og forebyggelse. Desuden varetager jeg behandling af – samt forsknings i- samme områder.

  Primære forskningsområder

  Angst hos børn og unge, depression hos børn og unge, forebyggelse samt behandling af angst og depression hos børn og unge, kognitiv adfærdsterapi, forældres rolle i udvikling, vedligeholdelse og behandling af internaliserende lidelser hos børn og unge

  Aktuel forskning

  Nuværende forskning fokuserer på vores lavressource forældreleverede selvhjælpsprogram til tidlig opsporing, forebyggelse samt behandling af angst hos børn i 1.-6. klasse kaldet FÅ STYR PÅ angsten. Her undersøger vi i et større RCT-studie, hvorvidt effekten kan bibeholdes uden terapeutleverede workshops, samt hvilke familier der responderer bedst på programmet.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Klinisk psykologi
  • Klinisk børnepsykologi
  • Udviklingspsykologi
  • Angst
  • Depression
  • Forældreadfærd
  • Selvhjælp
  • Kognitiv adfærdsterapi (CBT)

  ID: 32457498