Sofie Heiberg Plovdrup

Sofie Heiberg Plovdrup

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Ph.d.-projekts titel: Facing the Portrait: Construction of Identity in Etruscan and Roman Portraiture as Reflected in Material Culture.

Beskrivelse:

Projektet har til formål at belyse det komplekse politiske og kulturelle forhold, der eksisterede mellem Etrurien og Rom i den sene republikanske og tidlige imperiale periode igennem en undersøgelse af portrætter i de to kulturer.
Projektet vil undersøge, hvorledes kontakten mellem Etrurien og Rom blev medieret gennem portrættraditionerne i begge kulturer. Projektet søger herigennem at forstå, hvilken rolle de etruskiske og romerske portrætter spillede i dannelsen af identitet og selvforståelse i en periode, hvor den etruskiske kultur langsomt forsvinder, mens Roms magt og indflydelse ekspanderer.

Det nyskabende i projektet er at se de to selvstændige portrætkulturer i en sammenhæng, hvilket bryder med den traditionelle opfattelse af græsk skulptur og Grækenland som den primære, hvis ikke eneste, inspirationskilde for romerske portrætter og skulptur.

 

Primære forskningsområder

Etrurien, med fokus på etruskiske portrætter, selviscenesættelse og identitet er kernen i min ph.d., derudover arbejder jeg med arkæologisk teori, gender og portrættet mere generelt, samt materialitet. 

ID: 182568818