Sofie Cairo

Sofie Cairo

Ph.d. stipendiat

Jeg er ansat som PhD stipendiat i forskningsenheden for adfærdsøkonomi og arbejdsmarked på Københavns Universitet. Min forskning er baseret på felteksperimenter og spørgeskemaundersøgelser blandt de danske jobsøgende i et samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Jeg estimerer effekten af on-line interventioner på jobsøgning og på beskæftigelse, indkomst og ledighed. I et større perspektiv, er jeg interesseret i hvordan resultater fra adfærdøkonomien kan indbygges i større makroøkonomiske modeller fx i husholdningernes nyttefunktion, arbejdsudbud og opsparing.

Undervisning

  • Efterår 2013: Makroøkonomi II
  • Forår 2014: Makroøkonomi II   

Fields of interest

  • Behavioral economics and public policy
  • Applied Microeconometrics and labor economy
  • Business cycles and monetary policy
  • Fiscal policy and fiscal frameworks

 

ID: 47944247