Silje Bakken
Silje Bakken

Ph.d. stipendiat

Medlem af:

  Mitt forskningsområde er narkotikasalg på internett og bruk av digitale, kvalitative metoder. Jeg arbeider for tiden med min PhD om narkotikasalg på nett, mer spesifikt om bruk av sosiale medier og det mørke nettet til å selge og kjøpe ulovlige stoffer. Innenfor dette temaet fokuserer jeg på hvordan tillit blir etablert for at markedene skal fungere. Jeg er spesielt interest i hvordan markedsdeltagerne utøver og opplever tillit gjennom visuelle bilder og selvpresentasjoner. I tillegg til verdien av sosiale netverksrelasjoner og hvordan dette utføres i digitale miljøer. For å utforske disse markedene og deltagerne der bruker jeg kvaliative metoder som digital etnogragi/netnografi og semi-strukturerte intervjuer.

  Med en bakgrunn i kriminologi er jeg også interesert i de fleste kriminalitetsrelaterte emner. Tidligere har jeg også arbeidet med unge mennesker og bruk av rusmidler, noe som fremdeles en en del av forskningsinteressen min.

  Interesseområder

  Salg av narkotika på nett, sosiale medier, cryptomarkets, kriminalitet, ungdom, kvalitative metoder, kriminologi, bruk og salg av narkotika, narkotikamarkeder, tillit

  Primære forskningsområder

  Kriminalitet, ungdom, internett, sociale medier

  ID: 181346223