Signild Vallgårda

Signild Vallgårda

Professor emerita

Uddannelse

- 1992: Dr.med.

- 1983: Cand.mag. i historie og litteraturhistorie.

Ansættelser

- marts 2022: Professor emerita

- 2008-2022: Professor i sundhedspolitiske analyser, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

- 1996-2008: Lektor ved Afdeling for Social Medicin, fra 1/1 1997 Afdeling for Sundhedstjenesteforskning ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

 - 1992-1996: Lektorvikar ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

 - 1989-1992: Seniorstipendium ved Det Lægevidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.


 - 1987-1989: Forskningsstipendium fra Det Lægevidenskabelige, Det Samfundsvidenskabelige og Det Humanistiske Forskningsråd.

- 1984-1987: Kandidatstipendium ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Øvrigt

 - 2017: Afdelingsleder, Afdelings for Sundhedstjenesteforskning 

- 2014-2020: Medlem af Etisk Råd

 - 2010-2013: Studieleder på folkesundhedsvidenskabuddannelsen.

 - 2005-2010: Kandidatudvalgsformand på folkesundhedsvidenskabuddannelsen.

 - 1997-2003: Medlem af forskningsledelsen for "Magtudredningen - en analyse af magt og demokrati i Danmark".

 - 1997-2000: Afdelingsleder ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning. I 1998 og 1999 også med ansvar for Medicinsk-Historisk Museum.

 - 2000-2006: Censor ved den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved SDU.

 - 1997-2006: Censor ved de historiske institutter.

 - 1989-: Initiativtager til og medlem af arbejdsudvalget i Netværk for Humanistisk Sundhedsforskning.

 Forskningsophold i udlandet

  - 2009: Gæsteforsker ved the Center for the History and Ethics of Public Health, Mailman School of Public HEalth, Columbia University, New York

 - 2006: Gæsteforsker ved the Centre for the History in Public Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine.

 - 1994: Gæsteforsker ved the Wellcome Unit for the History of Medicine, University of  Oxford.                        

 - 1991: Gæsteforsker ved the National Perinatal Epidemiology Unit, University of Oxford                       

 - Desuden har jeg haft en række studieophold i Sverige.

Uddannelse

cand.mag., dr.med.

ID: 7357