Sidsel Eriksen

Sidsel Eriksen

Lektor

Personlige data:
Sidsel Eriksen, f. 1958 i Haderslev, student Grindsted Gymnasium 1977,

cand. phil. i historie Aarhus Universitet 1984, Ph.D. i historie Københavns Universitet 1992, Lektorbedømt Historisk Institut, Københavns Universitet 1997

Ansættelser

1978-86 medhjælp ved Statens Erhvervshistoriske Arkiv i Århus,

1987-2000. Kontinuerlige eksternt finansierede ansættelser tilknyttet Institut for Historie, Københavns Universitet. Fra 1987 som forskningsstipendiat, Fra 1994 som forskningsadjunkt, Fra 1997 - 2000 som forskningslektor.

2000- nu Kontinuerligt internt finansieret VIP. Fra 2001 som adjunkt og fra 2004 som lektor i socialhistoire

Finansiering:

Forskningsansættelserne har indtil sommeren 2000 kontinuerligt været eksternt finansieret ved projektbevillinger fra

Carlsbergfondet (ophørt i 1994 på grund af Conflict of Interests), Kirkeministeriet, Sundhedsstyrelsen, Helsefonden, Humanistisk- og Sundhedsvidenskabeligt Forskningsråd, Rusmiddelforskningsinitiativet (Helsefondet), Nordiska Nämnden för Alkohol- och Drogforskning og Forskerakademiet. De selvstændige resultater af projektansættelserne fremgår af litteraturlisten.

Fra 2000 har jeg udelukkende været finansieret af Københavns Universitet, Humanistisk Fakultutet.

 

Forskningsophold: 

ved Historiska Institutionen i Uppsala i efteråret 1986, ved Nad i Helsingfors i april 1989, ved Historiska Institutionen i Göteborg (ved ConDis-projektet) i foråret 1990 og i foråret 1991, ved Alcohol Research Group, Berkeley, USA i foråret 1992 og ved universitetet i Växjö i foråret 1995.

Undervisningsophold:

ved University of Maryland sept 2007

Sprogkundskaber

dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk

ID: 11918