rsb421 rsb421

rsb421 rsb421

Tenure track adjunkt

 • JUR Centre for European and Comparative Legal Studies

  Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6A.4.34

  Telefon: +45 35 33 20 73

Sune Klinge har skrevet PhD om ‘EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold- en juridisk analyse af borgernes retssikkerhed og konsekvenserne for medlemsstaten' vejledt af professor Helle Krunke.

Afhandlingen undersøger konfliktsituationen mellem national ret og EU-ret med en behandling af de nationale krav og begrænsninger i forhold til suverænitetsafgivelse. Endvidere foretages der en begrebsanalyse af retssikkerhed med en gennemgang af retspraksis og den relevante litteratur, samt en sammenligning med det EU-retlige begreb. Det konstateres, at der er konvergens i højere grad end konflikt mellem begreberne i dansk ret og EU-ret.

Herudover undersøges den horisontal direkte virkning af EU Charter om grundlæggende rettigheder og udviklingen på området, samt konsekvenserne for medlemsstaten for mangelfuld opfyldelse af EU-retten med særligt fokus på betingelserne for lovgivers erstatningsansvar.

Sune er ansat som Tenure track adjunkt på Centre for European and Comparative Legal studies (CECS), og deltager i et EU projekt med titlen 'Democratic efficacy and the varieties of populism in Europe' (DEMOS), og underviser endvidere på Det Juridiske Fakultet med fokus på EU-forfatningsret og dansk forfatningsret. 

Forskningsinteresser: 

 • Retssikkerhed og retsstatsprincippet, 
 • Demokrati og variationer af populisme 
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar og forfatningsretlig procesførelse
 • Horisontal direkte virkning af EU Charter om grundlæggende rettigheder
 • EU-forfatningsret og menneskerrettigheder
 • Dansk forfatningsret, herunder forholdet til Grønland og Færøerne

ID: 40110638