Robert Frei

Robert Frei

Professor

Jeg er professor i geokemi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet (KU), hvor jeg blev ansat i 1997. Efter at have taget min kandidat- og ph.d.-eksamener ved Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zürich, arbejdede jeg som adjunkt på University of Bern i 5 år. Efter en to-årig periode som laboratorieleder af Dansk Center for Isotopgeologi, blev jeg ansat som professor på KU. Jeg har været medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab siden 2004 og jeg har udgivet over 340 ISI-registrerede artikler, der i øjeblikket har et H-index på 75. Mine interesser spænder fra paleo-klima-forskning ved hjælp af en række traditionelle og ikke-traditionelle isotopsystemer, til geokronologi, miljø- biokemi, magmatisk-metamorf petrologi og malmdannelsesforskning. Jeg er i den senere tid også blevet interesseret i herkomst og mobilitetsstudier af forhistoriske mennesker og på den måde kommet ind i den arkæometriske forskning.

ID: 11756