Regitze Helene Rohlfing Frederiksen

Regitze Helene Rohlfing Frederiksen

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-studerende

Regitze Helene Rohlfing er Ph.d studerende ved Institut for Statskundskab (Center for Europæisk Politik) og iCourts på det Juridiske Fakultet. Hendes forskning er i feltet mellem statskundskab og jura med et fokus på, hvordan civil samfundet kan mobilisere imod og have indflydelse på den demokratiske udvikling i Central- og Østeuropa, og hvordan interaktion med EU - både den politiske og juridiske ramme - kan påvirke dette. Dermed er Regitzes forskningsfokus på forskellige relevante aspekter af demokratiteori, civil samfund og sociale bevægelser samt Europæiske domstole og juridisk integration. Projektet er både empirisk og teoretisk drevet, i det det undersøger og diskuterer, hvordan man kan definere og konceptualisere forholdet mellem civil samfund og democratisk udvikling baseret på, hvordan den dette foregår i Ungarn og Polen.

Vejleder: professor Marlene Wind

Medlemskaber
Regitze er som forsker medlem af Law and Society (LSA), European Union Studies Association (EUSA), American Political Science Association (APSA), University Association for Contemporary European Studies (UACES) og The European Consortium for Political Research (ECPR).

Regitze er ydermere medlem af Nyt Europas bestyrelse, som arbejder med demokrati og civilsamfund på tværs af Europa. Derudover er Regitze co-chair i UCAPS, som er KU's fællesorganisation for Ph.D studerende.


Tidligere forskning
Regitze har tidligere, som del af hendes kandidat, forsket i forholdet mellem civil samfund og EU i den demokratiseringen af Nordafrika i forlængelse af det arabiske forår. Regitze har i den forbindelse været på feltstudie i Marokko og Tunesien.  

Undervisnings- og vejledningsområder

Regitze vejleder specialer i foråret 2021 med fokus på sociale bevægelser, EU og den demokratiske tilbagerulning i Polen og Ungarn.

Regitze var i efteråret 2020 del af undervisningsteamet for BA-faget 'European Politics'. Regitze har tidligere undervist på institutets 'Jean Monnet' EU-kursus fra foråret 2016 til foråret 2020 med fokus på hhv. EU som udenrigspolitisk aktør i foråret og på EU's centrale strukturer og processer i efteråret.  

Interesseområder

  • Empiriske undersøgelser af den demokratiske udvikling (i Central- og Østeuropa)
  • Teoretisk konceptualisering af 'democratic backsliding' 
  • Civil samfund og sociale bevægelser
  • EU
  • Demokretiteori og demokratisering
  • Europæiske domstole og juridisk integration i EU
  • Civil samfundets 'legal mobilization' og 'judicialization from below'
  • EUs udenrigspolitik, herunder nabokabspolitikken 
  • International politik, diplomati og konfliktstudier
  • Særlige geografiske interesseområder: Central- og Østeuropa, Nordafrika og EU's østlige og sydlige naboskaber

ID: 151617898