Ragnar Thomsen

Ragnar Thomsen

Seniorforsker

Nuværende stilling:

Retskemiker med ansvarsområde indenfor bl.a. automatisering af prøveforberedelse ifm. analyse for misbrugs- og lægemiddelstoffer i biologiske matricer.

 

Afsluttet i april 2015:

Ph.d.-stipendiat som en del af forskningssamarbejdet INDICES (Individualized drug therapy based on pharmacogenomics: Focus on carboxylesterase 1, CES1).

Undervisnings- og vejledningsområder

Validering af bioanalytiske metoder

Aktuel forskning

Analytisk kemi af lægemidler og misbrugsstoffer med højtryksvæskekromatografi koblet med tandem massespektrometri (LC-MS).

Chiral kromatografi.

Metabolisme af lægemiddel- og misbrugsstoffer involverende enzymet carboxylesterase.

ID: 33056444