Peter Kastmand Larsen

Peter Kastmand Larsen

Chefkonsulent

Primære forskningsområder

  • Udvikling af fotogrammetriske metoder til retsmedicinsk brug
  • Genkendelse af individer og gangstrategier ved brug af biomekanisk ganganalyse

Aktuel forskning

  • I hvilke faser af gangcyklus varierer de enkelte biomekaniske variable mellem individer?
  • Ganghastighedens indflydelse på genkendelse

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Kontraktion i skeletmuskulatur
  • EMG (elektromyografi)

Interesseområder

Fotogrammetri, gang som biometri, biomekanik, muskelfysiologi, motorlearning

ID: 12719